Đây là những vấn đề còn đang vướng mắc, khó khăn, hoặc đang gây bức xúc trong người dân, doanh nghiệp trên địa bàn liên quan đến các lĩnh vực: cấp phép xây dựng, xử lý tình trạng xây dựng trái phép, không phép; những bất cập trong quản lý hạ tầng kỹ thuật đô thị; hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở cho người có công; những vướng mắc trong thực hiện cải tạo chung cư cũ; việc chỉnh trang đô thị…

Phó chủ tịch thường trực UBND thành phố Nguyễn Xuân Bình phát biểu tại buổi đối thoại.

Hình ảnh tại buổi đối thoại.

Cùng với việc trả lời cặn kẽ, cụ thể, chi tiết của lãnh đạo thành phố và ngành có liên quan về các ý kiến, kiến nghị, buổi đối thoại còn chuyển tải nhiều thông tin mới, quan trọng tới các các tầng lớp nhân dân về những chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và thành phố Hải Phòng về các vấn đề liên quan, tạo không khí dân chủ, thẳng thắn, mọi người cùng trao đổi ý kiến, tiến tới sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên, nhân dân, trên tinh thần công khai minh bạch thông tin…, vì sự phát triển chung của thành phố và đất nước. 

Buổi đối thoại đã thu hút trên 9.000 lượt truy cập trên Cổng thông tin điện tử TP Hải Phòng trong sáng 1-12.

Văn Thịnh