Đây là một trong những hoạt động nằm trong Chương trình gặp mặt, tôn vinh điển hình tiên tiến toàn quân thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”.

Tại buổi lễ, trước anh linh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đoàn đại biểu do Trung tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, UVTƯ Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam làm Trưởng đoàn đã đặt vòng hoa, dâng hoa, dâng hương tưởng nhớ công ơn của Người và báo cáo những thành tích tiêu biểu thực hiện Cuộc vận động. 

Đoàn đại biểu dâng hoa, dâng hương tưởng nhớ công ơn của Bác

Qua 3 năm, Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” đã được triển khai thực hiện toàn diện, đồng bộ, thực sự là nét đặc sắc, tiêu biểu riêng trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thể hiện trách nhiệm chính trị cao của Quân đội trước Đảng, Nhà nước và nhân dân và tình cảm sâu đậm của cán bộ, chiến sĩ đối với Bác Hồ. Cuộc vận động đã trở thành động lực, thúc đẩy toàn quân vượt qua mọi khó khăn, thử thách, nêu cao ý chí tự lực, tự cường, chủ động sáng tạo, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ.

Cuộc vận động đã góp phần xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị, không ngừng nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Bám sát nhiệm vụ chính trị được giao, tập trung thực hiện tốt “3 khâu đột phá” tạo chuyển biến toàn diện mạnh mẽ, trên tất cả các lĩnh vực công tác, các nhiệm vụ, nhất là nhiệm chính trị trọng tâm. 

Các đại biểu báo công với Bác sau 3 năm thực hiện Cuộc vận động

Toàn quân đã tập trung đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện theo phương châm “Cơ bản, thiết thực, vững chắc”. Các phong trào thi đua “Khổ luyện thành tài, miệt mài thành giỏi”, “Thao trường đổ mồ hôi, chiến trường bớt đổ máu”, “Huấn luyện giỏi, sẵn sàng chiến đấu cao, ra quân quyết thắng”… đã cổ vũ động viên cán bộ, chiến sĩ thi đua huấn luyện giỏi, sẵn sàng chiến đấu.

Cuộc vận động cũng đã góp phần thúc đẩy toàn quân tiếp tục phát huy truyền thống, đoàn kêt, gắn bó máu thịt với nhân dân, thực hiện quân với dân một ý, xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc. Cán bộ, chiến sĩ toàn quân tích cực làm tốt công tác dân vận, nhất là trên các địa bàn trọng điểm, vùng sâu, vùng xa. 

Trong phong trào “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới” toàn quân đã tham gia gần 4,6 triệu ngày công; tu sửa, nâng cấp 9.425km đường nông thôn; 7.868km mương thủy lợi, 1.533 phòng học; tặng 3.636 nhà tình nghĩa, nhà đại đoàn kết; tham gia xây dựng quý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn, đáp nghĩa” với số tiền trên 656 tỷ đồng….

Đoàn đại biểu cũng tham quan Khu di tích Kim Liên

3 năm qua, toàn quân đã có 26 tập thể, cá nhân được Đảng và Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động trong thời kỳ đổi mới; 703 tập thể được tặng cờ thi đua của Chính phủ, Cờ thi đua của Bộ quốc phòng; 11 Chiến sĩ Thi đua toàn quốc; 1.920 Chiến sĩ Thi đua toàn quân; 7 tập thể, 7 cá nhân được tặng Bằng khen của Chính phủ trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh, 127 điển hình tiên tiến tiêu biểu được tôn vinh và tặng Bằng khen của Bộ Quốc phòng trong việc thực hiện Cuộc vận động động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”.

Sau Lễ báo công, đoàn đại biểu đã đi tham quan Khu di tích Kim Liên, Làng Sen quê nội và Làng Hoàng Trù quê ngoại của Chủ tịch Hồ Chí Minh (xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An). 


Hoài Quỳnh