Dự hội nghị có Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương; Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; các đồng chí trong Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương và Quân ủy Trung ương; đại biểu Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ban Nội chính Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng; đại diện lãnh đạo một số đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, những vấn đề Quân ủy Trung ương thông qua tại phiên họp này nhằm cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ X. Đây là những nội dung hết sức cơ bản, quan trọng, định hướng nhiệm vụ, xác định nguyên tắc, quy trình lãnh đạo,   chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Thường vụ Quân ủy Trung ương trong suốt nhiệm kỳ, trên tất cả các mặt công tác trong Đảng bộ Quân đội và toàn quân.

Trong thời gian một ngày, Hội nghị Quân ủy Trung ương xem xét, thông qua các nội dung gồm: Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ X; Quy chế làm việc của Quân ủy Trung ương nhiệm kỳ 2015-2020; Chương trình làm việc của Quân ủy Trung ương, Thường vụ Quân ủy Trung ương nhiệm kỳ 2015-2020; Nghị quyết lãnh đạo công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng bộ Quân đội nhiệm kỳ 2015-2020 và Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương nhiệm kỳ 2015-2020.

Sau phát biểu khai mạc của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Đại tướng Ngô Xuân Lịch đã điều hành thảo luận, thông qua các nội dung trong chương trình hội nghị.

PV (Theo QĐND)