Theo đó, Đoàn kiểm tra, giám sát sẽ làm việc tại tỉnh Bắc Kạn từ ngày 25-7 đến ngày 5-8; chia nhóm kiểm tra, giám sát tại các đơn vị chịu giám sát để tổng hợp báo cáo về Ban Chỉ đạo.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Uông Chu Lưu ghi nhận những kết quả của tỉnh Bắc Kạn trong công tác phòng, chống tham nhũng, tránh lãng phí. 

Đồng chí nhấn mạnh: Thông qua kiểm tra, giám sát để nắm tình hình, đánh giá vai trò lãnh đạo của cấp ủy Đảng và kết quả công tác phát hiện, xử lý tham nhũng; trọng tâm là thanh tra vụ việc, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, kinh tế, nhất là những vụ việc, vụ án nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm; góp phần “nhận diện” và xử lý các biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; từ đó chỉ ra những hạn chế, khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân; đề xuất, kiến nghị phương hướng, giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác phát hiện và xử lý tham nhũng để tổng hợp, báo cáo Ban Chỉ đạo. 

Việc kiểm tra, giám sát bảo đảm thiết thực, hiệu quả, tránh hình thức; hạn chế thấp nhất ảnh hưởng đến hoạt động của các cơ quan, đơn vị được kiểm tra, giám sát.

Tại buổi làm việc, các thành viên đoàn giám sát, các đại biểu đã thảo luận, thống nhất một số nội dung, phương pháp và kế hoạch kiểm tra, giám sát trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

Đồng chí Nguyễn Hoàng Hiệp, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bắc Kạn cho biết: Từ năm 2011 đến nay, tỉnh Bắc Kạn đã ban hành nhiều văn bản, kế hoạch kiểm tra, giám sát về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm gắn với những việc làm cụ thể. 

Việc kiểm kê, kiểm soát, công khai tài sản được thực hiện nghiêm túc, niêm yết công khai. Công tác cán bộ được thực hiện đúng quy trình. Việc phê bình, tự phê bình, giám sát, kiểm tra của các cấp ủy Đảng được chú trọng. 

Từ năm 2011 đến nay, tỉnh đã phát hiện và xử lý 29 vụ việc liên quan đến tham nhũng, lãng phí; xử lý, thu hồi hàng chục tỷ đồng, trên 20.000m² đất và các tài sản khác…

PV (Theo TTXVN)