Tham dự Hội nghị có các đồng chí Nguyễn Đình Khang, UVTƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Phạm Sỹ Lợi, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Xuân Đông, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo các sở, ban ngành của tỉnh Hà Nam...

Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc.

Theo kế hoạch, Đoàn công tác sẽ kiểm tra, giám sát việc thanh tra vụ việc; khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp được dư luận xã hội quan tâm. 

Nội dung kiểm tra, giám sát bao gồm: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, tổ chức đảng của tỉnh Hà Nam đối với việc phát hiện và xử lý tham nhũng; công tác phát hiện, xử lý tham nhũng, nhất là thanh tra vụ việc, khởi tố vụ án, truy tố xét xử các vụ án tham nhũng, kinh tế của các cơ quan đơn vị; công tác thi hành án thu hồi tài sản trong các vụ án tham nhũng, kinh tế; công tác phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong phát hiện vụ việc, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, kinh tế; công tác tham mưu, đề xuất xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng, kinh tế; 

Kiểm tra, giám sát việc chấp hành Chỉ thị số 15 của Bộ Chính trị về “ Sự lãnh đạo của Đảng đối với cơ quan bảo vệ pháp luật trong công tác  điều tra, xử lý các vụ án và công tác bảo vệ Đảng”; việc thực hiện Chỉ thị 50- CT/TƯ ngày 7-12-2015 của Bộ Chính trị về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý tham nhũng"...

Đồng chí Nguyễn Văn Thuân, Phó Chánh án TAND Tối cao công bố các quyết định của Bộ Chính trị về thành lập 8 Đoàn Công tác tại các địa phương

Các cơ quan, đơn vị ở tỉnh Hà Nam thuộc diện kiểm tra, giám sát đợt này gồm: Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh; Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Thanh tra tỉnh, Công an tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Cục Thi hành án Dân sự tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường; Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và Công nghiệp tỉnh Hà Nam; các Ban Thường vụ Thành ủy Phủ Lý và huyện ủy Duy Tiên.

Bà Nguyễn Thị Mỹ Hương, hàm Vụ trưởng - Ban Nội chính Trung ương thông báo kế hoạch kiểm tra, giám sát tại tỉnh Hà Nam của Đoàn Công tác số 2
Đồng chí Phạm Trọng Đạt, Cục trưởng Cục Chống tham nhũng - Thanh tra Chính phủ thành viên đoàn công tác phát biểu ý kiến.

Phát biểu tại buổi làm việc, Bộ trưởng Tô Lâm ghi nhận, đánh giá cao công tác chuẩn bị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; ghi nhận những kết quả đã đạt được trong công tác phát hiện và xử lý tham nhũng của tỉnh Hà Nam thời gian qua, trên cơ sở báo cáo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Nam về kết quả tự kiểm tra, giám sát và các ý kiến phát biểu của các thành viên Đoàn công tác tại Hội nghị triển khai kế hoạch kiểm tra, giám sát công tác phòng, chống tham nhũng tại tỉnh Hà Nam.

Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh một số nội dung Ban Thường vụ tỉnh ủy Hà Nam cần tập trung thực hiện, đó là rà soát, xác định rõ những lĩnh vực dễ xảy ra sai phạm, tham nhũng tại địa phương, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phát hiện và xử lý...

Đồng chí Nguyễn Đình Khang, Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam tiếp thu chỉ đạo và toàn bộ nội dung các quyết định tại buổi công bố

Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị: Trong quá trình kiểm tra, giám sát, đoàn công tác cần nắm tình hình, rà soát, đánh giá hiệu quả hoạt động của các cơ quan bảo vệ pháp luật, kịp thời kiến nghị chấn chỉnh những hạn chế, thiếu sót và củng cố kiện toàn các cơ quan trên nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác phát hiện và xử lý tham nhũng, tránh làm oan sai, không bỏ lọt tội phạm. 

Cần tập trung làm rõ những sơ hở, thiếu sót và những sai phạm, vi phạm các quy định trong công tác quản lý nhà nước về đầu tư gây thất thoát lãng phí và có dấu hiệu tiêu cực, tham nhũng. Kiểm tra, kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về chống các biểu hiện suy thoái về đạo đức lối sống liên quan đến lợi ích nhóm, tiêu cực, tham nhũng. 

Toàn cảnh Hội nghị.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Nam cần chú trọng đề xuất những giải pháp thiết thực, đồng thời kiến nghị các Bộ, ngành, cơ quan chức năng ở Trung ương phối hợp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của địa phương;  kiến nghị sửa đổi, bổ sung cơ chế, chính sách pháp luật để nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác phòng chống tham nhũng. 

Trong quá trình làm việc với các cơ quan, đơn vị tại Hà Nam theo kế hoạch đã định, nếu phát sinh những vấn đề mới, Đoàn công tác sẽ thống nhất với Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các cơ quan, đơn vị, tổ chức được kiểm tra, giám sát mở rộng phạm vi kiểm tra, xác minh nếu thấy cần thiết để bảo đảm kết quả kiểm tra được  khách quan triệt để...

Phạm Tâm