Theo báo cáo một số vấn đề về việc chuẩn bị kỳ họp thứ 4 do Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc trình bày: Có 2 dự án luật được rút ra khỏi dự kiến chương trình kỳ này, gồm: Luật Hành chính công và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Lý lịch tư pháp để tiếp tục hoàn thiện. Như vậy, Quốc hội sẽ cho ý kiến về 10 dự án luật thay vì 12 dự án luật.

Tuy nhiên, Chủ nhiệm Ủy ban pháp luật Nguyễn Khắc Định cho rằng: Sau khi Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật thuế bảo vệ môi trường, thì “tôi hiểu là Thường vụ bác rồi, nên phải là rút 3 dự án chứ không phải 2”. Điều này được Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính – Ngân sách (cơ quan thẩm tra dự án luật trên) xác nhận, do dự án còn nhiều ý kiến khác nhau, trong khi thời gian chỉ còn hơn 1 tháng, sợ rằng cơ quan soạn thảo chưa chỉnh lý được căn cơ, nên 2 cơ quan này đã thống nhất để dự án này đến Kỳ họp tháng 5 năm sau.

Dự án cao tốc Bắc - Nam chưa được bổ sung vào chương trình Kỳ họp thứ 4

Bên cạnh đó, chương trình được bổ sung nội dung Báo cáo việc thực hiện mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới để Quốc hội xem xét và gửi đại biểu Quốc hội tự nghiên cứu về Kết quả giải quyết thu hồi sân golf trong sân bay Tân Sơn Nhất; thực hiện mở rộng sân bay Tân Sơn Nhất để xử lý việc quá tải của sân bay và giao thông khu vực xung quanh sân bay; Các sự cố liên quan đến tàu vỏ sắt, giải pháp khắc phục.

Về Dự án đường cao tốc Bắc-Nam phía Đông: Căn cứ kết luận Hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương Đảng, sau khi xem xét tình hình chuẩn bị dự án tại phiên họp thứ 15, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ quyết định việc bổ sung nội dung này vào dự kiến chương trình kỳ họp. Do đó, Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho biết: Chưa bố trí nội dung này trong dự kiến chương trình gửi xin ý kiến đại biểu Quốc hội.

Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Lê Thị Nga đề nghị công khai danh sách ĐBQH vắng họp

Dự kiến tổng thời gian làm việc của Quốc hội tại kỳ họp là 23 ngày. Trong đó, xây dựng luật: 10,75 ngày; giám sát tối cao và các vấn đề quan trọng khác: 10,75 ngày; khai mạc, bế mạc: 1,5 ngày. Quốc hội họp phiên trù bị và khai mạc vào ngày 23-10-2017 và dự kiến bế mạc vào 22-11-2017.

Liên quan đến công tác chuẩn bị, Tổng thư ký Nguyễn Hạnh Phúc cho biết: Các nội dung dự kiến trình Quốc hội đã được các cơ quan hữu quan tích cực đẩy nhanh tiến độ chuẩn bị, hoàn thiện. Về cơ bản, các nội dung đủ điều kiện trình Quốc hội.

Để đảm bảo thời gian nghiên cứu tài liệu của đại biểu Quốc hội trước khi về dự kỳ họp, đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội chỉ đạo các cơ quan hữu quan khẩn trương hoàn thiện nội dung kỳ họp để gửi đến đại biểu Quốc hội đúng thời gian quy định. Đồng thời, đổi mới cách thức chuẩn bị văn bản tóm tắt, trong đó cần chú trọng những vấn đề cơ bản để bảo đảm thời gian trình bày các nội dung tại hội trường không quá 15 phút/tờ trình, báo cáo (trừ các báo cáo về kinh tế-xã hội, giám sát chuyên đề, báo cáo tiếp thu, giải trình, chỉnh lý dự án luật) để dành thời gian cho đại biểu Quốc hội tập trung thảo luận.

Cho rằng: “Tại một số phiên họp của kỳ họp vẫn còn tình trạng vắng nhiều đại biểu Quốc hội, ảnh hưởng nhất định chất lượng của phiên họp và kết quả biểu quyết thông qua của Quốc hội”; Tổng Thư ký Nguyễn Hạnh Phúc “đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội chỉ đạo các vị Trưởng Đoàn quán triệt đến đại biểu Quốc hội trong Đoàn nâng cao hơn nữa trách nhiệm trước cử tri và Nhân dân cả nước để tham dự đầy đủ các phiên họp của Quốc hội”.

Ý kiến này được Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Lê Thị Nga rất đồng tình. Bà Nga cho rằng ngoài những đại biểu vắng mặt vì lý do bất khả kháng, vẫn có những đại biểu chung chiêng dạng nghỉ cũng được, không nghỉ cũng được, nhưng vẫn nghỉ và không bị ai phê bình cả. Do đó, Chủ nhiệm Lê Thị Nga đề nghị các đoàn quán triệt tới các đại biểu và cân nhắc việc thông báo công khai trên bảng điện tử các đại biểu vắng họp để cử tri được biết. Như vậy, các đại biểu không có lý do bất khả kháng sẽ chăm đi họp hơn.


Vũ Hân