Tờ trình của Tổng Thư ký Quốc hội cho biết: Theo đề nghị của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao và căn cứ điều kiện thực tế, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thống nhất đề nghị Quốc hội cho phép điều chỉnh chương trình.

Theo đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị bổ sung nội dung trình Quốc hội xem xét quyết định việc phê chuẩn bổ nhiệm 2 thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao để đáp ứng yêu cầu về nhân sự.

Bên cạnh đó, Quốc hội cũng được đề nghị thông qua việc chưa biểu quyết thông qua Luật Quy hoạch lần này, bởi sau phiên thảo luận vừa qua cho thấy dự án còn nhiều ý kiến khác nhau, nhiều vấn đề liên quan đến số lượng lớn các luật hiện hành (ít nhất 45 luật), cần có sự tham gia sâu của các Bộ, ngành chịu tác động lớn của dự án luật, nên cần tiếp tục nghiên cứu, bổ sung cho chặt chẽ.

Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc

Ngoài ra, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng trình Quốc hội thông qua việc “điều chỉnh thời điểm biểu quyết thông qua một số nội dung – mà Tổng Thư ký Quốc hội cho biết đã có gửi kèm cho các đại biểu, không nêu rõ là nội dung gì.

Như vậy, dự án cao tốc Bắc Nam – 312.000 tỷ đồng đã chưa được bổ sung vào chương trình kỳ họp lần này.

Tại phiên họp đột xuất của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ngày 1-6, như CAND đã đưa tin, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã xem xét cho ý kiến về 2 nội dung: phê chuẩn bổ nhiệm 2 Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao và dự án cao tốc Bắc – Nam, nhưng chỉ có 1 nội dung trong phiên họp đó được đề xuất bổ sung vào chương trình kỳ họp. 


Vũ Hân