Buổi họp báo do Thiếu tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng Đảng ủy Công an Trung ương, Chánh Văn phòng, Người phát ngôn của Bộ Công an; Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Toàn, Cục trưởng Cục Công tác đảng và công tác chính trị đồng chủ trì. 

Tham dự có các đồng chí đại diện lãnh đạo các đơn vị chức năng trực thuộc Bộ.

Kết quả đấu tranh phòng chống tội phạm luôn vượt chỉ tiêu đề ra

Tại họp báo, các phóng viên báo chí đã đặt câu hỏi về tỷ lệ hoàn thành các mặt công tác và bài học kinh nghiệm của Đảng ủy Công an Trung ương trong thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VI, đặc biệt là những kết quả tích cực trong đi đầu kiện toàn tổ chức bộ máy, các chỉ tiêu về đấu tranh phòng chống tội phạm luôn vượt mức Quốc hội đề ra?

Thiếu tướng Tô Ân Xô trả lời tại họp báo.

Theo Thiếu tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng Đảng ủy Công an Trung ương, Chánh Văn phòng, Người phát ngôn của Bộ Công an, nhiệm kỳ vừa qua, kết quả công tác phòng, chống tội phạm của Đảng ủy Công an Trung ương đã đạt và vượt các chỉ tiêu do Quốc hội và Chính phủ đề ra; kiềm chế gia tăng tội phạm, hầu hết các loại tội phạm nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng đều giảm. Đã chủ động nhận diện và giải quyết có hiệu quả nhiều loại tội phạm nổi lên, như tội phạm liên quan đến "tín dụng đen", tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm có yếu tố nước ngoài...; công tác kỹ thuật hình sự, hồ sơ nghiệp vụ đạt được những kết quả tích cực.

"Năm 2016 phạm pháp hình sự giảm 4,4% so với năm 2015; năm 2017 giảm 3,02% so với năm 2016; năm 2018 giảm 0,61% so với năm 2017; năm 2019 giảm 7,39% so với năm 2018. Các con số cho thấy tình hình tội phạm đều giảm hàng năm. Cùng với đó là phối hợp các ngành tư pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác điều tra, xử lý các vụ án kinh tế, tham nhũng, tỷ lệ thu hồi tài sản trong các vụ án kinh tế, tham nhũng đạt cao, khoảng 60%", Chánh Văn phòng Đảng ủy Công an Trung ương thông tin.

Về phương hướng, chỉ tiêu trong lĩnh vực phòng chống tội phạm, Thiếu tướng Tô Ân Xô cho biết, lực lượng CAND phấn đấu 100% tin báo tố giác tội phạm, kiến nghị khởi tố được tiếp nhận, tỷ lệ giải quyết đạt trên 90% và năm sau cao hơn năm trước. Tỷ lệ điều tra, khám phá các loại tội phạm đạt trên 75%, tội phạm đặc biệt nghiêm trọng trên 90% tổng số vụ án khởi tố và năm sau cao hơn năm trước. Đây là một chỉ tiêu rất cao nhưng khi lực lượng Công an chính quy về xã sẽ đáp ứng được yêu cầu này.

Tổ chức bộ máy tinh gọn, đồng bộ, chuyên sâu

Đại tá Phạm Quang Tuyển, Phó Cục trưởng Cục Tổ chức cán bộ cho hay, nhiệm kỳ qua Đảng ủy Công an Trung ương đã triển khai thực hiện nghiêm các Nghị quyết, Chỉ thị của Trung ương, đặc biệt là Nghị quyết số 18 của Hội nghị Trung ương 6 khóa XII. Đã đề xuất Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 22 về tiếp tục đổi mới, sắp xếp bộ máy Bộ Công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và Chính phủ cũng đã ban hành Nghị định số 01 về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Bộ Công an.

Đại tá Phạm Quang Tuyển trả lời tại họp báo.

"Đây có thể nói là một cuộc cách mạng về tổ chức của lực lượng CAND, khi giảm 6 Tổng cục, 1 đơn vị tương đương cấp Tổng cục, 55 đơn vị cấp Cục, 22 Cảnh sát phòng cháy chữa cháy cấp tỉnh, 7 trường và 1014 đơn vị cấp phòng", Đại tá Phạm Quang Tuyển dẫn chứng.

Tổ chức bộ máy được đổi mới theo hướng tinh gọn, đồng bộ, đảm bảo hoạt động nhịp nhàng, ổn định, giảm tầng nấc trung gian trong điều hành; tăng cường sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an đối với Công an các đơn vị, địa phương trên các mặt công tác; ban hành khiển khai đồng bộ khung tiêu chuẩn, tiêu chí Công an 4 cấp, tăng cường điều động cán bộ trực tiếp chiến đấu hướng về cơ sở. Tính đến ngày 30/9/2020 đã bố trí 43.175 cán bộ Công an chính quy tại 8.621 xã, trung bình bố trí 5 Công an xã/xã., cơ bản tất cả Công an đơn vị, địa phương đều bố trí Công an chính quy về đảm nhiệm các chức danh Công an xã.

Về tinh giản biên chế, bộ máy, từ năm 2015 đến nay thực hiện chủ trương của Bộ Chính trị, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an đã giảm hơn 30.500 biên chế, trong đó thôi phục vụ trước thời hạn 4.100 người; hơn 5.100 người tinh giản biên chế theo quy định và số lao động hợp đồng hơn 1.100 người.

Cũng liên quan nội dung này, Đại tá Tạ Quang Huy, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương cho rằng, qua những đánh giá liên quan đến hoạt động của các tổ chức đảng, hiện Đảng bộ Công an Trung ương có 63 đầu mối trực thuộc. Thực hiện nguyên tắc công tác Công an phải đặt dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, toàn diện về mọi mặt của Đảng hiện nay các cấp ủy đảng hoạt động dưới sự chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương và các đồng chí Trong Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ trực tiếp phụ trách các đơn vị nghiệp vụ. 

Đại tá Tạ Quang Huy trả lời câu hỏi của phóng viên.

"Hoạt động của các đơn vị chính quy hơn, chuyên sâu hơn, lãnh đạo Bộ trực tiếp chỉ đạo các mặt công tác, tránh những cái trùng dẫm trong chức năng, nhiệm vụ. Điều đó khẳng định được tính hiệu lực, hiệu quả trong công tác Công an cũng như kinh nghiệm trong công tác tinh giản bộ máy", Đại tá Tạ Quang Huy khẳng định.

Văn kiện được Bộ Chính trị đánh giá cao về tính phê bình và tự phê bình

Các phóng viên báo chí cũng quan tâm về công tác xây dựng văn kiện trình Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương khóa VII có gì mới, tập trung vào những nội dung nào và công tác chuẩn bị nhân sự vào Đảng ủy Công an Trung ương được thực hiện như thế nào để đảm bảo cấp ủy là những đồng chí xứng đáng nhất?

Trả lời các câu hỏi nêu trên, Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Toàn, Cục trưởng Cục Công tác đảng và công tác chính trị cho biết, dự thảo văn kiện đại hội lần này đã được nghiên cứu, xây dựng một cách khoa học, chất lượng, trong đó Văn phòng Đảng ủy Công an Trung ương đã dự thảo và qua rất nhiều vòng xin ý kiến các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Bộ Công an. Và khi Bộ Chính trị duyệt thì đã đánh giá rất cao công tác chuẩn bị của Đảng ủy Công an Trung ương, đánh giá rất cao báo cáo kiểm điểm, đã thể hiện tính phê bình và tự phê bình rất cao.

Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Toàn phát biểu tại họp báo.

Về các nhiệm vụ, giải pháp mà Đảng ủy Công an Trung ương tập trung chỉ đạo trong nhiệm kỳ tới theo đồng chí Cục trưởng Cục Công tác đảng và công tác chính trị là: Tiếp tục vấn đề xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng CAND trong sạch, vững mạnh; tăng cường tiềm lực, sức mạnh về mọi mặt, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện, xây dựng đảng bộ kiểu mẫu, tiêu biểu về phẩm chất, năng lực lãnh đạo các mặt công tác Công an. Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, đấu tranh phòng chống tội phạm, đảm bảo trật tự an toàn xã hội.

Kiên quyết, kiên trì nhất quán quan điểm, chủ trương đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí của Đảng, Nhà nước theo chức năng nhiệm vụ của lực lượng Công an và trong CAND. Xây dựng, bổ sung, hoàn thiện cơ chế, chính sách pháp luật về bảo vệ an ninh quốc gia, đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, bảo đảm trật tự an toàn xã hội và hoạt động của lực lượng CAND, đáp ứng yêu cầu, đòi hỏi của tình hình thực tiễn, nhất là những vấn đề mới, khó, những thách thức về an ninh phi truyền thống.

"Về công tác nhân sự, Tiểu ban Nhân sự đã xây dựng đề án trình Bộ Chính trị có sự thống nhất rất cao của các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương và đã được báo cáo Bộ Chính trị. Hiện Bộ Chính trị đã chuẩn y và sẽ chỉ định trong thời gian tới", Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Toàn chia sẻ.

Chủ động tuyên truyền, tạo đồng thuận trong công tác xây dựng pháp luật

 Phóng viên báo chí cũng đặt câu hỏi về vai trò, vị trí của công tác xây dựng pháp luật trong dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội? Chia sẻ dưới góc độ công tác tuyên truyền xây dựng các dự án luật, Đại tá Trần Thanh Phong, Phó Cục trưởng Cục Truyền thông CAND cho biết: Thời gian qua, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an, Cục Truyền thông CAND với chức năng, nhiệm vụ được giao đã chủ động tuyên truyền các dự án luật, nhất là các dự án luật do Bộ Công an chủ trì soạn thảo. 

Với hàng ngàn phóng sự, bài viết phát sóng, xuất bản trên các loại hình báo chí đã tạo sự thống nhất nhận thức và đồng thuận trong Nhân dân; đồng thời Cục cũng đã phối hợp với các cơ quan báo đài của Trung ương như VTV, VOV, Báo nhân dân, Quân đội nhân dân... và các cơ quan báo chí địa phương tuyên truyền các dự án luật tạo sự lan tỏa và đồng thuận của xã hội. Điển hình như các đợt tuyên truyền xây dựng Luật An ninh mạng, Luật CAND, Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ... 

Đại tá Trần Thanh Phong trả lời câu hỏi của phóng viên.
Bên cạnh đó, Cục đã có văn bản chỉ đạo các cơ quan báo chí trong CAND phát hiện, đấu tranh với các hành vi xuyên tạc, chống phá quá trình xây dựng các dự án luật. Gần đây nhất, Bộ Công an cũng đã chủ động xây dựng dự án Luật Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ hết sức thiết thực, đây là vấn đề nóng bỏng, giúp kiềm chế tai nạn giao thông và hạn chế thấp nhất hậu quả.

Bổ sung nội dung này, Đại tá Tạ Quang Huy khẳng định, xuất phát từ chức năng nhiệm vụ là những cán bộ bảo vệ pháp luật nên tất cả CBCS trong lực lượng CAND đều phải thấm nhuần pháp luật. Thứ hai, Bộ Công an có đơn vị chuyên sâu làm công tác tuyên truyền pháp luật, có hệ thống báo chí trong CAND rất lớn, đồng thời mỗi CBCS Công an là một chiến sỹ tuyên truyền viên pháp luật, từ đó tạo cộng hưởng lớn trong công tác tuyên truyền pháp luật đối với Nhân dân, cũng như đấu tranh phản bác các thông tin sai trái của các thế lực thù địch...

Về câu hỏi số lượng lãnh đạo Bộ Công an quá đông so với quy định, Thiếu tướng Tô Ân Xô cho biết, theo Luật thì Bộ Công an có 6 Thứ trưởng, trong trường hợp đặc biệt do Bộ Chính trị quyết định. Chánh Văn phòng Bộ Công an cũng lý giải, sở dĩ hiện tại số lượng Thứ trưởng nhiều do đây là bổ nhiệm gối đầu trong nhiệm kỳ này, sắp tới lãnh đạo Bộ Công an có một số đồng chí nghỉ hưu theo quy định, còn trong nhiệm kỳ mới sẽ đảm bảo đủ số lượng, không vượt quá quy định của Chính phủ.

Tại họp báo, Thiếu tướng Tô Ân Xô cũng khẳng định, Đảng ủy Công an Trung ương đã có kế hoạch lãnh đạo, chỉ đạo công tác bảo đảm an ninh, an toàn phục vụ đại hội đảng các cấp, tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng và trả lời thêm một số nội dung liên quan...

Quỳnh Vinh