Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ nêu bật ý nghĩa lịch sử của Cách mạng Tháng 8, Quốc khánh 2-9 những bài học thành công về huy động sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết toàn dân, kết hợp sức mạnh thời đại của Cách mạng Tháng 8. 

Vận dụng những bài học đó, dân tộc Việt Nam đã vượt qua muôn vàn khó khăn để đạt được những thành tựu to lớn trong chặng đường 72 năm phát triển. Đại sứ nhấn mạnh Việt Nam đang phấn đấu cơ bản trở thành nước công nghiệp phát triển theo hướng hiện đại vào năm 2020; để thực hiện được mục tiêu đó, một lần nữa, cần huy động mọi nguồn lực và sức sáng tạo của nhân dân cả ở trong và ngoài nước, đẩy mạnh đồng bộ, toàn diện công cuộc đổi mới để đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững.

Trên tinh thần đó, tập thể Đảng viên, cán bộ ĐSQ ta tại Hà Lan và cộng đồng người Việt Nam tại Hà Lan càng quyết tâm đoàn kết, nêu cao tinh thần dân tộc, giữ gìn bản sắc văn hóa Việt Nam, hoàn thành tốt nhiệm vụ và phấn đấu vì mục tiêu tăng cường và thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa ta và Hà Lan.

Trước đó, Đại sứ Ngô Thị Hòa cùng toàn thể các đại biểu đã dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại phòng thờ Bác và xem lại những thước phim tài liệu quý giá về Cách mạng Tháng 8.

Chiều cùng ngày, Đại sứ quán sẽ tổ chức Chiêu đãi chào mừng 72 năm Quốc khánh 2-9.

H.Chi