Đại tá Lê Khắc Thuyết, Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh: "Bảo đảm ANTT ở cơ sở, tạo môi trường lành mạnh phục vụ Đại hội Đảng XIII".

Chúng tôi nhận thấy, các dự thảo Văn kiện Đại hội XIII của Đảng đã được tổ chức góp ý, lấy ý kiến của nhân dân rộng rãi, rất nhiều lần, rất kỹ lưỡng. Tại địa bàn Hà Tĩnh, ngay sau khi nhận được các dự thảo Văn kiện, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo các ban ngành, đoàn thể tổ chức lấy ý kiến góp ý của nhân dân rất sâu rộng. Tất cả các tầng lớp nhân dân đều được góp ý, tổng hợp. Riêng lực lượng Công an tỉnh Hà Tĩnh đã tổ chức góp ý, tập trung vào lĩnh vực quốc phòng - an ninh và dự thảo Văn kiện lần này đã tiếp thu, chỉnh sửa đầy đủ. Chúng tôi tin tưởng, Văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng sẽ được đi vào cuộc sống, được triển khai thực hiện có hiệu quả thời gian tới.

Đại tá Lê Khắc Thuyết, Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh

Một điều đặc biệt mà chúng tôi nhận thấy là Văn kiện xác định rất rõ việc tập trung mọi nguồn lực, tích cực, chủ động đối phó kịp thời, hiệu quả với những lĩnh vực an ninh truyền thống và phi truyền thống. Đảng, Nhà nước xác định tăng cường tiềm lực quốc phòng - an ninh, xây dựng lực lượng Công an, Quân đội chính quy, tinh nhuệ, hiện đại và trang bị đầy đủ các phương tiện, vũ khí, công vụ; xây dựng lực lượng trong sạch, vững mạnh để đáp ứng yêu cầu đấu tranh, phòng ngừa và giảm thấp nhất thiệt hại do vấn đề an ninh phi truyền thống gây ra.

Cùng với lực lượng Công an cả nước, chúng tôi xác định nhiệm vụ bảo đảm ANTT Đại hội XIII của Đảng là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt trước, trong và sau khi diễn ra đại hội. Do đó, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền chỉ đạo giải quyết những vấn đề nổi lên về ANTT ở cơ sở; tổ chức nắm, phân tích, tổng hợp, dự báo và xử lý tình hình; tập trung đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu của các thế lực thù địch thông qua các diễn đàn để chống phá Đảng, Nhà nước, nhất là trên không gian mạng. Triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ tấn công, trấn áp mạnh mẽ các loại tội phạm, đảm bảo an ninh, an toàn tuyệt đối, tạo môi trường lành mạnh từ địa bàn cơ sở cho đến tỉnh và ra tận Trung ương...

Đại tá Lưu Hồng Quảng, Giám đốc Công an tỉnh Lào Cai: Kiểm soát chặt chẽ biên giới, ngăn chặn tội phạm

Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an về ra quân tấn công trấn áp tội phạm, bảo vệ, Công an tỉnh Lào  Cai đã xây dựng kế hoạch thực hiện, đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm, đảm bảo ATGT, quản lý hành chính, ngăn chặn, xử lý hiệu quả tình trạng vận chuyển chất nổ, chất cấm.

Đại tá Lưu Hồng Quảng, Giám đốc Công an tỉnh Lào Cai

Trong thời gian diễn ra Đại hội Đảng, Công an Lào Cai  ứng trực 100% quân số, đảm bảo trực ban, trực chiến theo quy định, triển khai CBCS về các xã biên giới và các địa bàn phức tạp về ANTT. Đặc biệt, Công an Lào Cai đã lập các tổ chuyển hoá địa bàn ở các địa bàn. 

Công an Lào Cai cũng đã triển khai 100% Công an xã chính quy xuống 127 xã, 3 thị trấn gồm 615 cán bộ Công an xã, mỗi xã đảm bảo 5 công an viên, ít nhất 3 Đảng viên để thành lập chi bộ. Nhờ triển khai lực lượng về cơ sở, đã bảo đảm an ninh biên giới, phát hiện, phòng ngừa vượt biên trái phép và mua bán, vận chuyển hàng cấm, hàng lậu, gây mất ANTT trên địa bàn, ảnh hưởng đến an ninh hàng hoá trong nội địa. 

Vừa qua tổ thảo luận của đoàn đại biểu tỉnh Lào Cai có tham gia một số đóng góp, đặc biệt đối với an ninh quốc phòng, đề nghị Đảng, Nhà nước có những chủ trương chính sách kịp thời để đầu tư cơ sở vật chất nguồn lực, con người đối với các lực lượng Công an, Quân đội ở những địa bàn trọng điểm chiến lược về an ninh quốc phòng, địa bàn biên giới. Trong đó, những địa bàn biên giới tập trung xây dựng những cơ sở kè, cổng khu vực biên giới, đường tuần tra biên giới, xây dựng trang thiết bị cơ sở vật chất cho lực lượng Công an xã vì hiện nay đang rất khó khăn, nhất là các xã ở biên giới, vùng sâu, vùng xa. 

Tôi tin tưởng rằng với sự định hướng và chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước, nhất là những phát biểu định hướng của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng vừa qua sẽ đem lại những luồng sinh khí mới, động lực mới, khí thế mới cho hướng phát triển của Đảng, Nhà nước nhân dân đưa đất nước tiến lên thời gian tới.


Phương Thuỷ - Quỳnh Vinh