Trong ngày làm việc đầu tiên, các đại biểu dự Đại hội đã gửi đến những tâm tư, kỳ vọng về những chủ trương, quyết sách của Đảng, Nhà nước tại Đại hội, cũng như đóng góp những ý kiến tâm huyết góp phần vào thành công Đại hội.

Trung tướng Phạm Quốc Cương, Tư lệnh Cảnh sát cơ động (CSCĐ), Bộ Công an: "Tin tưởng Đại hội sẽ đưa ra những quyết sách đúng đắn đưa đất nước phát triển, xây dựng lực lượng CAND chính quy, tinh nhuệ, hiện đại"

Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng là sự kiện có ý nghĩa hết sức quan trọng, theo phương châm "Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển". Tôi thấy vinh dự, tự hào và sẽ phát huy hết vai trò, trách nhiệm của mình tại Đại hội lần này.

Cá nhân tôi sẽ đóng góp vào Đại hội, tham mưu với Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an những chủ trương, chính sách phù hợp để đạt được mục tiêu xây dựng lực lượng CSCĐ, thực hiện hiệu quả và hoàn thành xuất sắc hơn nữa nhiệm vụ giữ vững an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước trong giai đoạn tiếp theo.

Tôi tin tưởng sâu sắc rằng, Đại hội XIII sẽ đưa ra những quyết sách đúng đắn, đưa đất nước phát triển, trong đó có xây dựng và phát triển lực lượng CAND chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; trước mắt một số đơn vị tiến thẳng lên hiện đại. Các lực lượng vũ trang nói chung và lực lượng CSCĐ nói riêng trực tiếp tham gia bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn cho đại hội đã và đang sẵn sàng thực thi nhiệm vụ trong bất cứ hoàn cảnh nào, khi có yêu cầu của cấp trên...

Đồng chí Nguyễn Thị Xuân Hương,Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Tây Ninh: "Sẵn sàng đóng góp trí tuệ, kinh nghiệm ở cơ sở vào Văn kiện"

Đến với Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, hành trang mà chúng tôi mang theo là những gửi gắm của người dân Tây Ninh vào Đại hội. Ngoài việc gửi ý kiến nhân dân đóng góp cho Ban Tổ chức đại hội, Đoàn đại biểu tỉnh Tây Ninh có 16 đồng chí, đã họp hai lần để nghiên cứu sâu các dự thảo Văn kiện để chuẩn bị các ý kiến đóng góp cho đại hội trên các lĩnh vực.

Chúng tôi sẵn sàng đóng góp trí tuệ, kinh nghiệm ở cơ sở đối với Văn kiện, góp phần hoàn thiện Văn kiện của Đại hội Đảng XIII được chỉn chu, đầy đủ, từ đó có thể triển khai Nghị quyết đến các đảng viên và nhân dân.

Vấn đề mà tôi quan tâm trong Văn kiện là công tác xây dựng Đảng, đây là vấn đề then chốt, có ý nghĩa tạo bước phát triển để xây dựng đất nước Việt Nam. Chúng tôi tập trung vào công tác đạo đức tư tưởng của đảng viên, đây là điều cần lưu ý trong giai đoạn hiện nay...

Thiếu tướng Phạm Ngọc Việt, Cục trưởng Cục An ninh nội địa, Bộ Công an: "Chủ động phòng ngừa là chính, bảo vệ an ninh từ xa"

Với tư cách là đại biểu của lực lượng Công an, tôi kỳ vọng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng thành công tốt đẹp hoàn thành sứ mệnh lịch sử mà toàn Đảng, toàn dân giao phó, đáp ứng được những kỳ vọng lớn lao của đất nước, nhân dân, đánh dấu mốc son mới trên con đường tiến lên của cả dân tộc.

Thông qua Đại hội, Đảng ta sẽ bầu ra đội ngũ Ban Chấp hành Trung ương là những đồng chí có đức, có tài, có tầm nhìn sâu rộng, biểu thị cho trí tuệ, tâm huyết để lãnh đạo đất nước tiếp tục bứt phá tiến lên, đưa Việt Nam sớm trở thành một quốc gia giàu mạnh, hùng cường.

Đại hội cũng sẽ đưa ra những chủ trương, quyết sách mới trong việc phát triển kinh tế, xã hội, văn hóa, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, trong đó tiềm lực về quốc phòng, an ninh từng bước được củng cố, nâng cao, phát huy cao độ thế trận an ninh nhân dân và nền quốc phòng toàn dân, đảm bảo giữ vững ANQG, trật tự an toàn xã hội. Đồng thời, hoàn thiện thể chế về bảo vệ ANQG đáp ứng yêu cầu của tình hình thực tiễn.

Đối với công tác bảo đảm an ninh nội địa, chúng tôi mong tiếp tục nhận được sự chỉ đạo thường xuyên của lãnh đạo Đảng, Nhà nước tăng cường tiềm lực cho lực lượng An ninh nội địa, đáp ứng yêu cầu công tác giữ vững ANQG, bảo vệ thành quả cách mạng, lợi ích quốc gia - dân tộc, bảo vệ Đảng, Nhà nước, Nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa.

Quán triệt thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VII và Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Đảng ủy, lãnh đạo Cục An ninh nội địa lãnh đạo, chỉ đạo lực lượng An ninh nội địa toàn quốc hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước, Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an giao phó, với quyết tâm chính trị: Nắm chắc tình hình, chủ động triển khai hiệu quả các biện pháp, công tác đấu tranh với các thế lực thù địch và bọn phản động, không để xảy ra các “điểm nóng” về ANTT, không để hình thành các tổ chức chính trị đối lập, kích động biểu tình trái pháp luật và xảy ra các hoạt động manh động, khủng bố, phá hoại, đảm bảo tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị của đất nước; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về ANQG, đảm bảo giữ vững ổn định an ninh trên lĩnh vực tôn giáo, dân tộc, an ninh xã hội.

Bảo đảm an ninh nội địa được coi là nghiêm ngặt nhất, chuyển mạnh sang việc chủ động phòng ngừa là chính, bảo vệ an ninh từ xa, từ sớm, tạo vành đai an ninh từ ngoài lãnh thổ.

Cụ thể hóa quyết tâm chính trị trên, hiện nay, Đảng ủy, lãnh đạo Cục An ninh nội địa đã và đang chỉ đạo lực lượng An ninh nội địa tham mưu xây dựng hàng chục đề án, phương án, kế hoạch phục vụ công tác đảm bảo an ninh nội địa giai đoạn 2020 - 2025.

Q.Vinh - Mai - Thuỷ (thực hiện)