Được khai trương và đưa vào sử dụng từ ngày 1-1-2010, qua 8 năm xây dựng và phát triển, Cổng thông tin điện tử TAND tối cao đã cơ bản đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra. Tuy nhiên, do được xây dựng từ lâu, Cổng thông tin điện tử đã bộc lộ nhiều hạn chế. 

Trước những yêu cầu, nhiệm vụ cấp thiết đặt ra trong tình hình mới, Chánh án TAND tối cao đã quyết định phê duyệt nâng cấp Cổng Thông tin điện tử TAND tối cao, với nền tảng công nghệ hiện đại, nhằm bảo đảm đáp ứng các yêu cầu về chức năng, việc phát triển lâu dài cũng như khả năng tích hợp liên kết các hệ thống công nghệ thông tin hiện có và trong tương lai của TAND. 

Cổng thông tin điện tử TAND tối cao cũng được xây dựng phiên bản bằng tiếng Anh, liên kết với Cổng thông tin điện tử ASEAN. Cùng với việc ra mắt giao diện mới Cổng thông tin điện tử TAND, trang thông tin điện tử của các toà án cấp cao và cấp tỉnh, TAND tối cao cũng ra mắt các hệ thống công nghệ thông tin được tích hợp trên Cổng thông tin điện tử của toà án.

Người dân có thể nộp đơn khởi kiện, đơn yêu cầu, tài liệu, chứng cứ thông qua phương tiện điện tử mà không cần trực tiếp đến Tòa án; Tòa án cũng có thể nhanh chóng thông báo, tống đạt giấy tờ, văn bản tố tụng cho đương sự, người tham gia tố tụng bằng phương thức điện tử. 

Việc yêu cầu toà án cấp sao bản án, quyết định và các tài liệu trong hồ sơ vụ án theo quy định của pháp luật tố tụng cũng được thực hiện nhanh chóng, đơn giản thông qua phần mềm được tích hợp trên Cổng thông tin điện tử của toà án tại bất cứ nơi nào và vào bất kỳ thời điểm nào.

Mai Hương