6 xã được công nhận là xã đảo gồm: Tân Thới, Tân Phú, Phú Thạnh, Phú Đông, Phú Tân, Tân Thạnh thuộc huyện Tân Phú Đông, tỉnh Tiền Giang.

Các xã trên được thực hiện chính sách ưu đãi đối với xã đảo theo các quy định hiện hành.

PV