Theo đó, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình tiếp tục làm Trưởng ban Chỉ đạo 389 quốc gia. 

4 Phó Trưởng Ban gồm: Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng (Phó trưởng Ban Thường trực); Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh; Ủy viên Trung ương Đảng, Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quý Vương; Ủy viên Trung ương Đảng, Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Lê Chiêm… 

Ngoài ra, các ủy viên là lãnh đạo Văn phòng Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; lãnh đạo các bộ, ban, ngành…

L.Hiệp