Chánh Văn phòng Thường trực BCĐ 389 Đàm Thanh Thế khẳng định: “Ngày 2-1-2018, Bộ Công thương có văn bản cử ông Vũ Hùng Sơn sang làm cán bộ biệt phái. Khi nhận được công văn của Bộ Công thương, Văn phòng Thường trực đã xem xét kỹ hồ sơ và làm việc trực tiếp với Vụ Tổ chức cán bộ (Bộ Công thương). Quá trình làm việc, đại diện Vụ Tổ chức cán bộ khẳng định, Ban Cán sự Đảng, lãnh đạo Bộ Công thương đã tuyển chọn cán bộ theo đúng quy trình và quy định".

Ông Đàm Thanh Thế

Mặt khác, kể từ khi có quyết đinh biệt phái cán bộ của Bộ Công thương, Văn phòng Thường trực BCĐ 389 không nhận được đơn thư, ý kiến gì (đối với cá nhân được biệt phái). Từ các căn cứ trên, Văn phòng Thường trực BCĐ 389 tham mưu trình lãnh đạo Ban Chỉ đạo tiếp nhận, bộ nhiệm Phó Chánh văn phòng Thường trực BCĐ 389 gia đối với ông Vũ Hùng Sơn theo quy định tại Quyết định 899/QĐ-BCĐ389, ngày 12-10-2017 của Trưởng Ban chỉ đạo 389 quốc gia về quy chế hoạt động của Văn phòng Thường trực.

Ông Đàm Thanh Thế cho biết, theo quy định của Chính phủ và quyết định của Trưởng Ban chỉ đạo 389 quốc gia, có 5 bộ, ngành phải cử cán bộ lãnh đạo biệt phái sang làm nhiệm vụ Phó Chánh văn phòng Thường trực BCĐ 389 (chuyên trách). 

Cuối năm 2017, các cán bộ biệt phái sang làm nhiệm vụ tại Văn phòng Thường trực hết nhiệm kỳ (3 năm), nên theo quy định các bộ phải cử cán bộ biệt phái mới.

Với trường hợp Bộ Công Thương, cán bộ hết thời hạn biệt phái là ông Trần Hùng- Phó Chánh văn phòng Thường trực, tiếp tục trở về đảm nhiệm chức vụ Phó Cục trưởng Cục Quản lý thị trường (chức vụ trước khi ông Hùng sang biệt phái tại Văn phòng). Tiếp đó, Bộ Công Thương cử một Phó Cục trưởng Cục Quản lý thị trường sang biệt phái thay thế là ông Vũ Hùng Sơn.

Lưu Hiệp