Đây là lĩnh vực hoạt động thiết thực liên quan đến đời sống hằng ngày của người dân, nên cần được thường xuyên điều chỉnh, cập nhật cho phù hợp với thực tiễn áp dụng.

Nghị định 158 chính thức được thi hành từ ngày 1/4/2006, là văn bản pháp luật quy định cụ thể nhất, chi tiết nhất trong số các văn bản quy phạm pháp luật từ trước đến nay quy định về đăng ký và quản lý hộ tịch trên địa bàn.

Ngay từ đầu, Nghị định 158 đã được các đơn vị tư pháp cơ sở đón nhận như một giải pháp hữu hiệu giúp họ giải quyết và tháo gỡ những khó khăn trong quá trình thực thi các quy định về đăng ký và quản lý hộ tịch hiện hành.

Tuy nhiên, trong quá trình thực thi công việc cụ thể, các cán bộ tư pháp cơ sở đã gặp khá nhiều vướng mắc, lúng túng khi áp dụng luật, nhất là những vướng mắc về thẩm quyền đăng ký hộ tịch, trình tự, thủ tục cải chính hộ tịch, cấp lại giấy khai sinh...

Phần lớn những nội dung thắc mắc, kiến nghị này đều được Sở Tư pháp Hà Nội giải đáp sau khi tham khảo ý kiến của Vụ Hành chính tư pháp (Bộ Tư pháp).

Ngoài ra, Sở còn phối hợp với Vụ Hành chính tư pháp khảo sát tình hình quản lý hộ tịch để lắp đặt thiết bị phục vụ cho công tác đăng ký hộ tịch tại Sở.

Tiếp đó, triển khai thí điểm tại UBND quận Hoàn Kiếm và 18 phường trên địa bàn quận, để rút kinh nghiệm nhân rộng ra các quận, huyện khác trong thành phố.

Theo đánh giá, sau khi áp dụng thực hiện Nghị định 158, công tác đăng ký hộ tịch trên địa bàn Hà Nội đã được triển khai thực hiện khá tốt, từng bước đi vào nền nếp.

Sở đã tiến hành đăng ký kết hôn cho 6.497 trường hợp, đăng ký khai sinh cho 27.176 trường hợp, cải chính hộ tịch cho 817 người, cấp phiếu lý lịch tư pháp cho 6.042 trường hợp...

Kim Anh