Tham dự hội nghị còn có đại diện các bộ, ban, ngành Trung ương, lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh và các điển hình tiêu biểu trong phong trào xây dựng NTM tỉnh Hà Tĩnh.

Sau 10 năm tiến hành xây dựng NTM, tại tỉnh Hà Tĩnh diện mạo nông thôn, kết cấu hạ tầng đến đời sống người dân được thay đổi rõ nét, xây dựng nên những vùng quê “Trù phú - An lành”. Kết cấu hạ tầng phát triển theo quy hoạch, từng bước hiện đại, cơ bản đáp ứng yêu cầu sản xuất và đời sống người dân. 

Kinh tế nông thôn có bước phát triển (thu nhập tăng đến 3,6 lần), nhiều địa phương có sự đột phá về cơ cấu kinh tế, chuyển dịch theo hướng tích cực; sản xuất đã từng bước chuyển sang hướng sản xuất hàng hóa, xác định được các sản phẩm hàng hóa chủ lực để phát triển; đã có sự quan tâm cao về ứng dụng các tiến bộ khoa học công nghệ, sản xuất theo hướng liên kết, theo chuỗi giá trị. 

Đến nay, các chỉ tiêu về xây dựng NTM của Hà Tĩnh đều đạt và vượt so với Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh đề ra đến năm 2020. Theo đó, bình quân mỗi xã đạt 18,3 tiêu chí (tăng 14,8 tiêu chí so với năm 2010); có 173 xã đạt chuẩn (chiếm 75,5% tổng số xã); không còn xã dưới 12 tiêu chí; có ba xã đạt chuẩn NTM nâng cao; huyện Nghi Xuân đạt chuẩn NTM; thị xã Hồng Lĩnh và TP Hà Tĩnh có 100% số xã đạt chuẩn; tỷ lệ hộ nghèo còn 5,82%; thu nhập bình quân đầu người đạt 30,5 triệu đồng. 

Hà Tĩnh đặt mục tiêu phấn đấu đến năm 2025 có 100% số xã, 100% huyện đạt chuẩn NTM, 30% xã đạt chuẩn NTM nâng cao, 10% xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu, 60% thôn đạt chuẩn Khu dân cư NTM kiểu mẫu, hướng đến tỉnh đạt chuẩn NTM trong giai đoạn 2021 - 2025…

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ nhấn mạnh: “Vào đầu nhiệm kỳ này, Chính phủ và các địa phương đã mất gần 2 năm để cụ thể hóa Nghị quyết của Quốc hội về hoàn thiện bộ tiêu chí NTM và tiêu chí giảm nghèo đa chiều. Do đó, phong trào xây dựng NTM có dấu hiệu chững lại trong năm 2016-2017. Không muốn lặp lại tình trạng cũ, để thúc đẩy hiệu quả, thực chất hơn nữa xây dựng NTM khi bước vào giai đoạn 2021-2025, chúng ta cần tổng kết sớm để tính toán điều chỉnh và ban hành chính sách mới từ bây giờ”. 

Phó Thủ tướng đánh giá cao những thành tích đạt được trong quá trình xây dựng NTM ở Hà Tĩnh. Từ một tỉnh có thu nhập bình quân người dân nông thôn thấp, chỉ hơn 8 triệu đồng/người/năm (bình quân cả nước 12 triệu/người/năm), lại là địa phương liên tục gặp thiên tai, bão lũ, hạn hán và cả sự cố môi trường biển tác động đến sinh kế của người dân…

Nhưng Đảng bộ và nhân dân tỉnh Hà Tĩnh đã vượt qua mọi khó khăn, thách thức, chung sức chung lòng xây dựng nông thôn mới và đạt được rất nhiều thành tựu. 

Từ không có xã nào đạt 10 tiêu chí nông thôn mới thì đến tháng 9/2019, Hà Tĩnh có 173 xã đạt chuẩn 19 tiêu chí (chiếm 75,5% tổng số xã). Từ mức bình quân 3,5 tiêu chí/xã đã đạt 18,3 tiêu chí, dự kiến đến cuối năm 2019 đạt 18,9 tiêu chí (tăng 15,4 tiêu chí so với năm 2010). Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ nhấn mạnh, bước vào xây dựng Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, Hà Tĩnh đã phát huy tinh thần, ý chí lớn, khát vọng cháy bỏng và quyết tâm cao, tỉnh Hà Tĩnh đã xây dựng thành công Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM giai đoạn 2010 – 2020 và trở thành một trong những địa phương tiêu biểu của cả nước với nhiều mô hình mới, cách làm hay, sáng tạo. 

Trong quá trình xây dựng NTM, lãnh đạo các cấp, các ngành ở Hà Tĩnh luôn coi trọng sự hài lòng của người dân về vật chất và tinh thần làm mục tiêu phấn đấu, thực hiện. 

Phó Thủ tướng tin tưởng “Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hà Tĩnh đoàn kết, sáng tạo, phát huy nội lực xây dựng Nông thôn mới kết nối với đô thị, hạ tầng từng bước hiện đại, kinh tế- xã hội phát triển, môi trường cải thiện, giữ vững an ninh chính trị, đời sống vật chất tinh thần của người dân được nâng cao, nhiều vùng quê thành nơi đáng sống, trở thành tỉnh nông thôn mới và đóng đóng góp vào sự nghiệp xây dựng tam nông của cả nước”…

S.Lam-L.Hồng