Đề án Cổng thông tin điện tử về liệt sĩ, mộ liệt sĩ và nghĩa trang liệt sĩ do Bộ LĐ-TBXH và Tổng công ty Bưu điện Việt Nam (VNPost) triển khai thực hiện.

Theo báo cáo của VNPost, hiện nay cả nước đã thu thập được 836.329 mộ liệt sĩ, 3.080 nghĩa trang liệt sĩ, chiếm tỷ lệ 95% tổng số mộ liệt sĩ có dữ liệu trên cơ sở dữ liệu của Bộ LĐ-TBXH. 41 bưu điện tỉnh, thành phố đã hoàn thành việc thu thập dữ liệu, còn lại 22 bưu điện tỉnh, thành phố chưa thu thập được hết dữ liệu do các nghĩa trang còn đang trùng tu, cải tạo, sửa chữa.

Tính đến thời điểm hiện tại, VNPost đã tiến hành rà soát chất lượng hình ảnh, thông tin về sơ đồ nghĩa trang, thông tin đối với các mộ thêm mới, thông tin với các trường hợp mộ sai thông tin cũng như đối với trường hợp mộ được đánh dấu là liệt sĩ.

Dự kiến trước ngày 20-7-2018 sẽ mắt Cổng thông tin điện tử về liệt sĩ, mộ liệt sĩ và nghĩa trang liệt sĩ nhân kỷ niệm 71 năm Ngày Thương binh – Liệt sĩ; đồng thời, kết hợp với việc trao bằng Tổ quốc ghi công đối với những trường hợp còn tồn đọng thời gian qua đã được xử lý.

P.H.