Theo đó, thực hiện Thông báo số 358-TB/UBKTTW ngày 28-12-2017 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, trong 2 ngày 8 & 9-2, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Nam đã tiến hành Hội nghị kiểm điểm, xem xét thi hành kỷ luật đối với các tổ chức và đảng viên thuộc diện Ban Thường vụ và Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh quản lý có khuyết điểm, vi phạm theo kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Sau hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam đã xem xét, quyết định theo thẩm quyền và báo cáo với Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về việc thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với Ban Thường vụ Huyện ủy Đại Lộc nhiệm kỳ 2005-2010; yêu cầu Ban cán sự Đảng UBND tỉnh Quảng Nam nhiệm kỳ 2011-2016 và Ban cán sự Đảng UBND tỉnh Quảng Nam nhiệm kỳ 2016-2021 rút kinh nghiệm sâu sắc, nghiêm túc khắc phục khuyết điểm và không để xảy ra tái phạm.

Trụ sở Tỉnh ủy Quảng Nam.

Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Nam đánh giá việc xây dựng kế hoạch, tổ chức kiểm điểm tại các tổ chức Đảng đã được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định của Đảng và đúng theo kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; các tập thể, cá nhân đã kiểm điểm nghiêm túc, thấy rõ vi phạm, khuyết điểm và rút ra bài học sâu sắc trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ tại đơn vị, địa phương.

Ngoài ra, Căn cứ Quy định số 263-QĐ/TW của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật tổ chức Đảng vi phạm và Quy định số 102-QĐ/TW của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, Tỉnh ủy Quảng Nam cũng đã quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Nguyễn Hữu Sáng, Tỉnh ủy viên, Ủy viên Ban cán sự Đảng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ kiêm Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

Tỉnh ủy Quảng Nam chưa xem xét, xử lý kỷ luật đối với ông Trần Xuân Thọ, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2010-2015, nguyên Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, do ông Thọ đang bị bệnh hiểm nghèo.
Ngọc Thi