Kế hoạch tổ chức Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt ngày 3/2/2015, dự kiến được tổ chức vào quý IV, tại Hà Nội với chủ đề “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”. Dự kiến số lượng đại biểu tham dự khoảng 2.000 người, trong đó đại biểu chính thức 1.800 người, khách mời 200 người. 

Đại hội sẽ đánh giá kết quả thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ của các phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng giai đoạn 2011-2015; đề ra mục tiêu, phương hướng nhiệm vụ của phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng giai đoạn 2016-2020. 
Trung tướng Bùi Quang Bền, Ủy viên TW Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Ủy viên Ban tổ chức Đại hội thi đua yêu nước lần thứ IX chủ trì cuộc họp.

Biểu dương kết quả các phong trào thi đua yêu nước đối với sự phát triển kinh tế, xã hội và bảo vệ Tổ quốc ở các ngành, các cấp, các lĩnh vực trong 5 năm qua; biểu dương, tôn vinh các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến và phát động phong trào thi đua trên các lĩnh vực của đời sống xã hội gắn với đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”…

Theo Kế hoạch, Bộ Công an được phân công nhiệm vụ chủ trì xây dựng chương trình và đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn trong các ngày diễn ra Đại hội.

Tại cuộc họp, Thứ trưởng Bùi Quang Bền đã phân công nhiệm vụ  cho các đơn vị chức năng thuộc lực lượng CAND xây dựng kế hoạch đảm bảo tuyệt đối an toàn các hoạt động Đại hội thi đua yêu nước lần thứ IX. 

Thứ trưởng Bùi Quang Bền cũng nhấn mạnh thêm, Cục Cảnh sát giao thông cần phối hợp với Công an TP Hà Nội tổ chức dẫn đoàn, phân luồng đường đảm bảo các hoạt động diễn ra được thuận lợi. Lực lượng An ninh, Cảnh sát triển khai theo chức năng nhiệm vụ và phối hợp chặt chẽ với Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động và Công an TP Hà Nội đảm bảo an ninh, an toàn trong thời gian diễn ra Đại hội. Văn phòng Bộ nắm tình hình, thường xuyên thông tin, thông báo để báo cáo lãnh đạo Bộ chỉ đạo kịp thời các đơn vị nhằm đảm bảo tuyệt đối an toàn các hoạt động trong thời gian diễn ra Đại hội theo đúng kế hoạch đề ra…

Anh Hiếu