Theo báo cáo của Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương, với chủ đề “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX diễn ra trong quý 4 năm nay tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội. Tổng số đại biểu tham dự là 2.000 đại biểu, trong đó có 200 khách mời. Đại hội sẽ đánh giá kết quả thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ của các phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng giai đoạn 2011-2015; Đề ra mục tiêu, phương hướng nhiệm vụ của phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng giai đoạn 2016-2020.…

Đến nay, hội nghị điển hình tiên tiến cấp cơ sở ở một số Bộ, ngành, địa phương đã cơ bản hoàn thành, và đang tổ chức hội nghị, đại hội điểm tại đơn vị cấp trên cơ sở để rút kinh nghiệm trong tổ chức chỉ đạo, triển khai đảm bảo kế hoạch đề ra. 

Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương đã lựa chọn 3 đơn vị chỉ đạo điểm Đại hội thi đua cấp Bộ, ngành, tỉnh, gồm: Bộ Công an, tỉnh Thanh Hóa và thành phố Hồ Chí Minh. Hiện nay, các đơn vị làm điểm đang tích cực triển khai các nội dung, công việc cụ thể phục vụ Đại hội…

Kết luận tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan nêu rõ: để thực hiện thành công Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX công tác chuẩn bị kế hoạch của Ban Tổ chức, xây dựng kế hoạch triển khai của các Tiểu ban có ý nghĩa hết sức quan trọng. Trong đó, quan trọng nhất là cơ cấu phân bổ lựa chọn các thành phần đại biểu tham dự.

“Phân bổ đại biểu phải đảm bảo, thứ nhất các điển hình tiên tiến là những người có đóng góp nhiều cho nhiệm kỳ Đại hội vừa qua trên tất cả các lĩnh vực. Vì vậy, cơ cấu đại biểu phải đảm bảo các lĩnh vực gồm: Công nhân, nông dân, trí thức, nghệ sĩ, thầy thuốc, thầy giáo, Quân đội, Công an. Đại hội là dịp tuyên dương các điển hình tiên tiến tạo không khí thi đua sôi nổi để tiến tới nhiệm kỳ sau, đảm bảo cơ cấu hợp lý với nữ là 30%. Thứ hai là tuổi trẻ xông pha trên các mặt trận. Thứ ba những gia đình tiêu biểu, Mẹ Việt Nam anh hùng và gia đình những người tham gia kháng chiến vẫn giữ phẩm chất gương mẫu trong cuộc sống”, Phó Chủ tịch nước nêu rõ.

PV (theo VOV)