Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Trưởng ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương dự và chỉ đạo Hội nghị. Cùng dự còn có Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án TANDTC Trương Hòa Bình và đại diện một số ban ngành trung ương.

Phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nhấn mạnh tầm quan trọng của cơ quan chuyên trách giúp Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp trong hoạt động. Nhìn lại nhiệm kỳ qua cho thấy công tác cải cách tư pháp đã được cấp ủy, chính quyền từ Trung ương đến địa phương hết sức chú trọng; nhận thức về quyền tư pháp và Nhà nước pháp quyền đã được nâng lên.

Ghi nhận những kết quả đạt được, Chủ tịch nước cho rằng cơ quan Ban chỉ đạo đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, nghiêm túc các đề án, tổ chức nghiên cứu, tham mưu, thẩm định nhiều đề án có chất lượng gắn với tổ chức kiểm tra đôn đốc thường xuyên trong triển khai đề án và Nghị quyết của Ban Chỉ đạo.

Năm 2015, Cơ quan chuyên trách đã phối hợp tốt với các cơ quan truyền thông đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật đã mang lại hiệu quả tích cực.

Đồng tình với phương hướng nhiệm vụ của Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo đề ra, Chủ tịch nước cho rằng năm 2016 là năm chuyển giao giữa hai nhiệm kỳ, năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội 12, đồng thời là thời điểm Việt Nam hội nhập sâu rộng.

Bên cạnh thuận lợi, đất nước cũng đối mặt với những thách thức. Công tác cải cách tư pháp cần phải nỗ lực nhiều để đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn mới. Cùng với kiện toàn tổ chức Ban Chỉ đạo trong nhiệm kỳ mới, Chủ tịch nước lưu ý cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo cần tiếp tục chuẩn bị, tham mưu các đề án triển khai thể chế hóa Hiến Pháp 1992 làm cơ sở cho Ban chỉ đạo nhiệm kỳ mới đi vào hoạt động hiệu quả ngay từ đầu.

Tại Hội nghị, Thường trực Ban Chỉ đạo đã phát động phong trào thi đua năm 2016 quyết tâm thực hiện có chất lượng, hiệu quả các hoạt động, phát huy tinh thần làm chủ tập thể, sự sáng tạo của cá nhân hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Nhân dịp này, Ban Chỉ đạo đã trao tặng Bằng khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc.

Hoàng Giang