Tại buổi tiếp, Chủ tịch nước Trần Đại Quang chia sẻ rằng bản thân vẫn luôn quan tâm, theo dõi thường xuyên tình hình hoạt động, phát triển của Interpol và phấn khởi nhận thấy Interpol ngày càng lớn mạnh; quan hệ hợp tác giữa Interpol và cùng các quốc gia thành viên, trong đó có Việt Nam đạt nhiều kết quả thiết thực, đi vào chiều sâu. 

Chủ tịch nước Trần Đại Quang và ngài Jurgen Stock.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang bày tỏ tin tưởng, với năng lực và sự tận tụy của ngài Tổng Thư ký, Interpol sẽ ngày càng lớn mạnh, đi đúng đường hướng hoạt động và chiến lược phát triển của mình, góp phần quan trọng vào tiến trình xây dựng nền hòa bình, ổn định và thịnh vượng của thế giới.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang cũng khẳng định, Đảng, Nhà nước và Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam đã luôn quan tâm, chỉ đạo lực lượng Công an Việt Nam thực hiện tốt vai trò, nghĩa vụ của một nước thành viên có trách nhiệm; chủ động, tích cực hợp tác chặt chẽ với lực lượng cảnh sát các nước thành viên của Interpol trong công tác phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia; đồng thời đề nghị Ban lãnh đạo Thường trực và Ban Tổng Thư ký Interpol sẽ tiếp tục dành nhiều sự quan tâm và hỗ trợ hơn nữa cho lực lượng Công an Việt Nam, ưu tiên hợp tác đào tạo, xây dựng, bồi dưỡng năng lực cho cán bộ của Bộ Công an Việt Nam, tạo điều kiện cho nhiều cán bộ của Bộ Công an Việt Nam tham gia làm việc tại Ban Tổng Thư ký và hướng tới có cán bộ tham gia ứng cử vào Ban Lãnh đạo Thường trực của Interpol.

Chân thành cám ơn Chủ tịch nước Trần Đại Quang và các cơ quan phía Việt Nam đã dành sự quan tâm cao tới Interpol, ngài Jurgen Stock khẳng định sẽ cố gắng hết sức để tăng cường hiệu quả công tác của Tổ chức, triển khai các chương trình, dự án và chiến dịch đấu tranh quyết liệt với các loại tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia trên phạm vi toàn cầu cũng như những định hướng cải cách mang tính chiến lược để nâng cao hiệu quả hoạt động của Interpol trong những năm tới đây. Ngày Jurgen Stock nhấn mạnh mong muốn nhận được sự giúp đỡ, phối hợp của các cơ quan chức năng Việt Nam trong các chương trình và sự kiện của Interpol.

Khổng Hà