Tham gia Đoàn có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Thượng tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Đào Việt Trung; Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên Trần Quốc Tỏ; đại diện lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Văn phòng Chủ tịch nước.

Quân khu 1 thành lập ngày 16-10-1945, nằm ở phía Đông Bắc của Tổ quốc, gồm 6 tỉnh Cao Bằng, Bắc Kạn, Thái Nguyên, Bắc Ninh, Bắc Giang, Lạng Sơn.

Những năm qua, dưới sự lãnh đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, lực lượng vũ trang Quân khu 1 thường xuyên quán triệt sâu sắc đường lối quân sự - quốc phòng của Đảng, tập trung xây dựng cả thế trận và tiềm lực quốc phòng, trọng tâm là xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh, huyện ngày càng vững chắc; xây dựng lực lượng vũ trang Quân khu vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức; chất lượng huấn luyện, trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu được nâng lên, đấu tranh làm thất bại chiến lược “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới.

Phát biểu tại buổi làm việc, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Trần Đại Quang nhiệt liệt biểu dương nỗ lực phấn đấu, những chiến công, thành tích đặc biệt xuất sắc mà lực lượng vũ trang Quân khu 1 đã giành được trong suốt chặng đường 73 năm qua. 

Chủ tịch nước bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc các Anh hùng liệt sĩ, các Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, các thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ và các tướng lĩnh, sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng, chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam nói chung, Quân khu 1 nói riêng đã suốt đời phấn đấu, hy sinh cho sự nghiệp cách mạng cao cả của Đảng, của dân tộc.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang nhấn mạnh, trong suốt chiều dài lịch sử hào hùng của dân tộc, Việt Bắc luôn là “phên giậu”, cửa ngõ phía Đông Bắc của Tổ quốc, là địa bàn có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng…

Cán bộ, chiến sỹ Quân khu 1 đón Chủ tịch nước Trần Đại Quang. Ảnh: TTXVN.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang lưu ý, QĐND Việt Nam nói chung, lực lượng vũ trang Quân khu 1 nói riêng phải luôn nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, không ngừng nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu, xứng đáng là lực lượng chính trị, lực lượng chiến đấu trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Đứng trước nhiệm vụ này, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đề nghị lực lượng vũ trang Quân khu 1 phải luôn chủ động nắm chắc, phân tích, đánh giá, dự báo chính xác tình hình, trên cơ sở đó tham mưu Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đề xuất với Đảng, Nhà nước những giải pháp lớn về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc trên địa bàn. 

Phối hợp, hiệp đồng chiến đấu chặt chẽ với các cấp, ngành đấu tranh phòng, chống tội phạm, xử lý kịp thời, hiệu quả các tình huống phức tạp, không để bị động, bất ngờ, góp phần bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa, giữ vững ổn định chính trị, môi trường hòa bình để xây dựng, phát triển đất nước.

Lực lượng vũ trang Quân khu 1 phải tập trung xây dựng khu vực phòng thủ trên địa bàn vững mạnh, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc, đặc biệt là “thế trận lòng dân”; kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội với tăng cường quốc phòng, an ninh, đối ngoại, góp phần giữ vững ổn định chính trị - xã hội từ cơ sở.

Tiếp tục chăm lo xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng vũ trang Quân khu vững mạnh toàn diện; và quán triệt sâu sắc và triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (Khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, coi đây là công việc thường xuyên của cán bộ, chiến sĩ toàn Quân khu.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang lưu ý, cùng với bảo đảm tốt công tác hậu cần, kỹ thuật, đáp ứng kịp thời nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, lực lượng vũ trang Quân khu 1 phải quan tâm phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền các địa phương xây dựng, củng cố hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh; thực hiện tốt phong trào “Lực lượng vũ trang Quân khu chung sức xây dựng nông thôn mới”, tích cực tham gia phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội, giúp dân xóa đói, giảm nghèo...; đẩy mạnh sâu rộng phong trào “Đền ơn, đáp nghĩa”, thực hiện tốt chính sách đối với các Mẹ Việt Nam Anh hùng, các thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, gia đình có công với cách mạng.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang khẳng định, Đảng, Nhà nước, nhân dân vô cùng tự hào về QĐND Việt Nam Anh hùng nói chung, lực lượng vũ trang Quân khu 1 nói riêng; mong muốn và tin tưởng cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang Quân khu 1 cùng đồng bào các dân tộc Việt Bắc tiếp tục phát huy truyền thống “Trung hiếu, Tiên phong, Đoàn kết, Chiến thắng”, nỗ lực phấn đấu, vượt lên khó khăn, thử thách, giành được những chiến công, thành tích to lớn hơn nữa để mãi mãi xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Nhân dịp này, Chủ tịch nước Trần Đại Quang và đoàn công tác đã tới dâng hương tại Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Tỉnh ủy Thái Nguyên; dâng hương tại Nhà tưởng niệm Thanh niên xung phong Đại đội 915.

PV (Theo TTXVN)