Trong không khí trang nghiêm, xúc động, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn và Đoàn đại biểu bày tỏ lòng thành kính, sự biết ơn vô hạn với công lao vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Người đã hy sinh cả cuộc đời cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng Tổ quốc Việt Nam độc lập, thống nhất. 

Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn dâng hương tưởng niệm Bác tại Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh 

Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn khẳng định, cả đất nước, cả dân tộc cũng như hệ thống MTTQ Việt Nam luôn noi gương Bác để giáo dục mỗi cán bộ Mặt trận, từ đó đẩy mạnh học tập, làm việc và phấn đấu làm theo tấm gương của Bác. Trong đó, Mặt trận đã triển khai việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ. MTTQ Việt Nam đã ban hành chương trình hành động thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí giai đoạn 2018 – 2020, góp phần cùng Đảng, Nhà nước phát huy tinh thần, sức mạnh của nhân dân đưa đất nước phát triển đi lên, giữ vững độc lập, chủ quyền của quốc gia, để đời sống của mỗi gia đình, mỗi người dân ngày càng hạnh phúc. 

Chủ tịch UBTƯ MTTQ Trần Thanh Mẫn trò chuyện cùng các cán bộ nhân viên Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh 

Sau khi dâng hương tưởng niệm Bác Hồ, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn đã tới thăm hỏi, chúc Tết cán bộ, công nhân viên Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh. Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn chúc toàn thể cán bộ, nhân viên Khu Di tích và gia đình một năm mới dồi dào sức khỏe, an khang, thịnh vượng; chúc các cán bộ, công nhân viên Khu di tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; tiếp tục gìn giữ, phát huy công sức của mình để giúp thế hệ trẻ Việt Nam và bạn bè quốc tế hiểu thêm lịch sử cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc của nhân dân Việt Nam, hiểu thêm được công lao của Bác đối với sự nghiệp giải phóng dân tộc và phát triển đất nước khi tới thăm quan khu di tích thiêng liêng này. 

Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn và các đại biểu trong đoàn thăm quan Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh  
Anh Minh- Diệp Hương