Báo cáo Đoàn công tác của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phú Yên Lương Minh Sơn cho biết, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Yên đã cụ thể hoá các quy định, hướng dẫn của Trung ương, ban hành các văn bản chỉ đạo thực hiện. 

Theo đó, đến 20/6, trên địa bàn Phú Yên đã có 400/408 tổ chức cơ sở Đảng, 2.123/2.123 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở tổ chức đại hội. Đại hội điểm cấp huyện tại Đảng bộ huyện Đồng Xuân cũng đã được tổ chức thành công. 

Dự thảo văn kiện đại hội Đảng bộ tỉnh Phú Yên được xây dựng đúng quy trình, nội dung đánh giá toàn diện những thành tựu, ưu điểm, chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm, đồng thời đề ra nhiều giải pháp trong nhiệm kỳ sắp đến.

 Ban thường vụ Tỉnh ủy đã trình Hội nghị Tỉnh ủy Phú Yên lần thứ  2 để thu thập ý kiến đóng góp của đảng viên, cán bộ công chức, tri thức, văn nghệ sỹ, nguyên cán bộ lãnh đạo tỉnh, đồng thời công bố trên các phương tiện thông tin truyền thông ở địa phương để lấy ý kiến của nhân dân.

Đoàn công tác của Ban bí thư Trung ương Đảng làm việc với Tỉnh ủy, UBND tỉnh Phú Yên

Trong thời gian qua, Phú Yên đã chỉ đạo huy động mọi nguồn lực để triển khai nhiều biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 hiệu quả, nên chưa ghi nhận một trường hợp nào nhiễm virus SARS -CoV2.

Đồng chí Trần Thanh Mẫn - Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát biểu chỉ đạo

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Trần Thanh Mẫn ghi nhận Phú Yên đã triển khai thực hiện nghiêm túc, bám sát và quán triệt tốt Chỉ thị số 35 CT/TW của Bộ Chính trị, văn kiện đại hội xây dựng chặt chẽ, đúng qui trình, chất lượng, phù hợp tinh thần chỉ đạo của Trung ương và phù hợp tình hình thực tế ở địa phương; công tác nhân sự  đúng các quy định, cơ cấu số lượng, đảm bảo dân chủ khách quan, công khai minh bạch. 

Đồng chí Trần Thanh Mẫn đề nghị Phú Yên xây dựng báo cáo chính trị cần phải thể hiện tầm nhìn khát vọng, định hướng;  việc lấy ý kiến góp ý vào dự thảo văn kiện phải phát huy trí tuệ, đóng góp của toàn dân; báo cáo kiểm điểm nhìn thẳng vào sự thật, chỉ ra các ưu khuyết điểm, giải pháp khắc phục, không nể nang, né tránh.

 Đồng chí Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh công tác tuyên truyền trước, trong và sau đại hội rất quan trọng, vì thế Phú Yên cần triển khai sâu rộng, kịp thời nắm bắt tâm tư nguyện vọng của nhân dân. Ngoài ra, Phú Yên cần tập trung tháo gỡ những khó khăn vướng mắc về công tác nhân sự, thực hiện tốt công tác nhân sự cấp uỷ, đảm bảo đúng yêu cầu, cơ cấu và phải chú trọng phát hiện những cán bộ đảng viên có đức và tài.

Đồng chí Trần Thanh Mẫn đánh giá cao những kết quả đạt được của của Phú Yên về kinh tế-xã hội trong thời gian qua đồng thời đề nghị địa phương phát huy lợi thế về kinh tế biển, nông nghiệp công nghệ cao, tiềm năng phát triển du lịch; chú trọng chuyển dịch cơ cấu kinh tế, mở rộng thu hút các ngành kinh tế kỹ thuật cao; kết hợp phát triển kinh tế gắn với đảm bảo an ninh - quốc phòng, bảo vệ môi trường, sớm đưa Phú Yên phát triển và trở thành một trung tâm dịch vụ du lịch trong khu vực, nâng cao đời sống của người dân, nhất là địa bàn miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số để giảm tỷ lệ hộ gia đình nghèo. Sau dịch COVID-19, Phú Yên cần tập trung nhiều biện pháp đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, khôi phục kinh tế, quản lý thu chi ngân sách, sắp xếp bộ máy các cơ quan theo hướng tinh gọn, đảm bảo nâng cao hiệu quả.


Hữu Toàn