Cũng ngay tại phiên làm việc này, Quốc hội cũng đã có điều chỉnh Nghị quyết về miễn nhiệm với các chức vụ trên cho phù hợp với tình hình thực tế.

Theo kết quả kiểm phiếu do Trưởng ban kiểm phiếu Huỳnh Văn Tý trình bày, đã có 469 đại biểu đồng ý miễn nhiệm Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải, chiếm tỷ lệ 94,4% tổng số đại biểu; 451 đại biểu đã đồng ý miễn nhiệm Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh, chiếm tỷ lệ 91,3%

Các Bộ trưởng và thành viên Chính phủ khác cũng đã được đa số các đại biểu Quốc hội đồng ý miễn nhiệm. Tỷ lệ cụ thể như sau.

1. Bộ trưởng Bộ Công an Trần Đại Quang; số phiếu hợp lệ 479, số phiếu đồng ý 475 (96,15% tổng số đại biểu Quốc hội), không đồng ý 4 (0,81%)

2. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phùng Quang Thanh; hợp lệ 479, đồng ý 464 (93,93% tổng số đại biểu QH), không đồng ý 15

3. Bộ trưởng Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch Hoàng Tuấn Anh;Số phiếu đồng ý: 468 bằng 94,74% tổng số ĐBQH

4. Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Thái Bình; Số phiếu đồng ý: 463 bằng 93,72% tổng số ĐBQH

5.Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Văn Bình; 433 (87,65%), 45 không đồng ý, 9,11%

6. Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh & Xã hội Phạm Thị Hải Chuyền số phiếu hợp lệ 478, đồng ý 459 (92,91% tổng số đại biểu), 19 không đồng ý

7. Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường 477 hợp lệ, đồng ý 451 (91,3% tổng số đại biểu), 26 không đồng ý.

8. Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trịnh Đình Dũng, hợp lệ 478, đồng ý 457 (92,51% tổng số đại biểu), không đồng ý 21.

9. Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Văn Nên, hợp lệ 478, đồng ý 466 (94,35%), không đồng ý 12.

10. Bộ trưởng Bộ Công thương Vũ Huy Hoàng, phiếu hợp lệ 478, 455 đồng ý (92,11%), không đồng ý 23.

11. Bộ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo Phạm Vũ Luận, hợp lệ 478, đồng ý 454 (91,9% tổng số đại biểu), không đồng ý 24.

12. Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Giàng Seo Phử, hợp lệ 478, đồng ý 473 (95,15%), không đồng ý 5.

13. Bộ trưởng Bộ Tài nguyên & Môi trường Nguyễn Minh Quang, hợp lệ 479, đồng ý 465 (94,13% tổng số đại biểu), không đồng ý 14.

14. Bộ trưởng Bộ Khoa học & Công nghệ Nguyễn Quân, hợp lệ 479,  đồng ý 461 (93,32%), không đồng ý 18.

15. Bộ trưởng Bộ Thông tin & truyền thông Nguyễn Bắc Son 478 hợp lệ, đồng ý 461 (93,32% tổng số đại biểu), không đồng ý 17.

16. Bộ trưởng Bộ Kế hoạch & Đầu tư Bùi Quang Vinh, hợp lệ 479, đồng ý 403 (81,58%), số không đồng ý 76.

17. Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Đinh La Thăng, hợp lệ 479, đồng ý 462 (93,52%), không đồng ý 17.

18. Tổng Thanh tra Chính phủ Huỳnh Phong Tranh, hợp lệ 478, đồng ý 456 (92,31%) số không đồng ý 22.

Căn cứ nội quy kỳ họp Quốc hội, Quốc hội đã phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ đối với các Bộ trưởng và thành viên Chính phủ trên.

Sau khi Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc trình bày Nghị quyết về việc miễn nhiệm các chức vụ trên, trong đó có điều khoản Nghị quyết sẽ có hiệu lực ngay khi được thông qua, một số đại biểu Quốc hội đã có ý kiến điều chỉnh, bởi như vậy thì Chính phủ sẽ trống trong vòng 12 giờ đồng hồ tới, cho đến khi Quốc hội phê chuẩn Chính phủ mới và Chủ tịch nước chính thức ký quyết định bổ nhiệm.

Đại biểu Ksor Phước cho rằng nên tách thành 2 Nghị quyết riêng biệt, một phê chuẩn miễn nhiệm các Phó Thủ tướng và một phê chuẩn miễn nhiệm các thành viên Chính phủ khác. Quốc hội đã tiếp thu điều này.

Thêm vào đó, đại biểu kiến nghị lùi thời điểm có hiệu lực của Nghị quyết, bởi trong số các chức vụ trên có một số vị là Thường trực Chính phủ, phải quyết các việc quan trọng, cần thiết, nếu từ nay đến mai có việc phải quyết, ai sẽ chịu trách nhiệm? Ý kiến này nhận được sự đồng tình của đại biểu Trương Trọng Nghĩa và đại biểu Nguyễn Đức Kiên.

Riêng đại biểu Nguyễn Đức Kiên kiến nghị nên sửa điều 3 của Nghị quyết thành có hiệu lực kể từ khi Quốc hội phê chuẩn Chính phủ mới. Tuy nhiên, đại biểu Trần Du Lịch lại nhắc một nguyên tắc: Các thành viên chỉ có hiệu lực khi được Chủ tịch nước ký quyết định bổ nhiệm. Do đó, Quốc hội cũng đã tiếp thu các ý kiến trên và tiến hành chỉnh sửa các nghị quyết trên.

Cuối cùng, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về việc miễn nhiệm 2 Phó Thủ tướng với 445 đại biểu thông qua (90,08% tổng số đại biểu)

Nghị quyết về miễn nhiệm 1 số Bộ trưởng và các thành viên khác của Chính phủ cũng đã được 436 (88,26% tổng số đại biểu) đại biểu thông qua.

V.H.