Ngày 5-6 tại trụ sở Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã diễn ra Lễ ký kết Kế hoạch Chiến lược chung giai đoạn 2017 - 2021 giữa Chính phủ Việt Nam và Liên Hợp quốc.

Thay mặt Chính phủ Việt Nam và Liên Hợp quốc, Bộ trưởng Bộ KH&ĐT Nguyễn Chí Dũng và ông Kamal Malhotra - Điều phối viên Thường trú của Liên Hợp quốc tại Việt Nam đã tiến hành ký kết Kế hoạch Chiến lược chung mới (OSP) cho giai đoạn 2017-2021 giữa Chính phủ Việt Nam và 18 cơ quan Liên Hợp quốc, bao gồm FAO, ILO, IOM, ITC, IAEA, UNAIDS, UNCTAD, UNDP, UNEP, UNESCO, UNFPA, UN-Habitat, UNICEF, UNIDO, UNODC, UNV, UN Women và WHO.

Sự kiện ký kết văn kiện Kế hoạch Chiến lược chung giai đoạn 2017-2021 hay khung chương trình chiến lược mới cho các hỗ trợ Chính phủ của Liên Hợp quốc diễn ra trong năm kỷ niệm 40 năm quan hệ hợp tác Việt Nam-Liên Hợp quốc. 

Với nhu cầu ngân sách ước tính 423 triệu USD, Kế hoạch Chiến lược chung giai đoạn 2017-2021 ưu tiên bốn lĩnh vực trọng tâm, được định hình dựa trên các chủ đề trung tâm của các mục tiêu phát triển bền vững (con người, hành tinh, sự thịnh vượng và hòa bình), với 9 nhóm kết quả tương ứng. Kế hoạch Chiến lược chung giai đoạn 2017-2021 tiếp tục phát triển nền tảng cho việc mở rộng quan hệ đối tác giữa Liên Hợp quốc, Chính phủ, các đối tác tư nhân, các đối tác phát triển, các tổ chức và các nhóm phi chính phủ được thành lập hợp pháp.

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng khẳng định, cùng với các đối tác phát triển, Liên Hợp quốc có vai trò quan trọng hỗ trợ Việt Nam trong tiến trình phát triển, hội nhập và tham gia mạnh mẽ vào sự phát triển chung của quốc tế thông qua việc cung cấp tư vấn, hỗ trợ chính sách cho Chính phủ Việt Nam, chia sẻ kinh nghiệm của Việt Nam với các nước đang phát triển, giới thiệu những kinh nghiệm chuyên môn đảm bảo hướng tới một nền kinh tế tăng trưởng xanh, bền vững, cân bằng giữa phát triển kinh tế và phát triển xã hội.

Phát biểu tại lễ ký, Điều phối viên thường trú Liên Hợp quốc tại Việt Nam, ông Kamal Malhotra khẳng định: "Thông qua Kế hoạch Chiến lược chung giai đoạn 2017-2021 mới, Liên Hợp quốc sẽ tiếp tục phát huy lợi thế so sánh của mình trong việc hỗ trợ Việt Nam các giải pháp tổng thể nhằm giải quyết những thách thức phát triển đa chiều và phức tạp, thông qua việc thu thập và chia sẻ các kiến thức ở cấp khu vực và toàn cầu; hỗ trợ trên quan điểm chuẩn về quyền con người, chú trọng đến công bằng và cải cách lấy người dân làm trung tâm; và tăng cường hợp tác Nam-Nam."

Sự kiện ký kết văn kiện Kế hoạch Chiến lược chung giai đoạn 2017-2021 hay khung chương trình chiến lược mới cho các hỗ trợ Chính phủ của Liên Hợp quốc diễn ra trong năm kỷ niệm 40 năm quan hệ hợp tác Việt Nam-Liên Hợp quốc. 

Lưu Hiệp