Nhiệt liệt chào mừng ngài Kamal Malhotra đến nhận nhiệm vụ tại Việt Nam, Chủ tịch nước Trần Đại Quang khẳng định, Việt Nam hết sức coi trọng quan hệ hợp tác với Liên hợp quốc, coi Liên hợp quốc là một trong những đối tác đa phương hàng đầu; cảm ơn sự hỗ trợ quý báu của Liên hợp quốc đối với Việt Nam suốt 40 năm qua, trong quá trình tái thiết sau chiến tranh, trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước, góp phần giúp Việt Nam đạt được nhiều thành tựu kinh tế - xã hội và thực hiện thành công nhiều Mục tiêu phát triển thiên niên kỷ (MDGs).

Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp ông Kamal Malhotra, Điều phối viên thường trú Liên hợp quốc kiêm đại diện thường trú UNDP tại Việt Nam. Ảnh: TTXVN

Chủ tịch nước Trần Đại Quang nêu rõ, là một trong những nước chịu tác động nghiêm trọng nhất của biến đổi khí hậu, Việt Nam mong muốn tăng cường hơn nữa hợp tác với Liên hợp quốc trong ứng phó với biến đổi khí hậu, thực hiện thành công Thỏa thuận Paris, đặc biệt trong các lĩnh vực nâng cao năng lực, phát triển và chuyển giao công nghệ,

tiếp cận các nguồn tài chính nhằm thích ứng với biến đổi khí hậu và tiến tới một nền kinh tế các-bon thấp. Chủ tịch nước cảm ơn Liên hợp quốc đã mời Việt Nam trở thành một trong những quốc gia đi đầu thí điểm thực hiện Kế hoạch hành động về chuẩn bị và ứng phó với hiện tượng E1 Nino.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang khẳng định cam kết của Việt Nam tiếp tục là thành viên tích cực, có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế và của Liên hợp quốc. Việt Nam sẽ tăng cường tham gia các hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc, phát huy vai trò thành viên tại các cơ quan Liên hợp quốc như Hội đồng Kinh tế - xã hội (ECOSOC), Ủy ban Luật pháp quốc tế..., ủng hộ các nỗ lực nhằm cải tổ Liên hợp quốc, trong đó có sáng kiến “Một Liên hợp quốc” và luôn chủ động, tích cực tham gia vào các nỗ lực chung của Liên hợp quốc nhằm xây dựng một thế giới hòa bình, phát triển bền vững.

Về phần mình, điều phối viên thường trú Liên hợp quốc, Trưởng Đại diện UNDP tại Việt Nam Kamal Malhotra nhấn mạnh, Việt Nam có vị trí rất đặc biệt đối với Liên hợp quốc.

Việt Nam là một trong những quốc gia đi đầu trong triển khai sáng kiến “Một Liên hợp quốc”, có đóng góp mạnh mẽ vào sự thành công của sáng kiến này. Ngài Kamal Malhotra hoan nghênh sự tham gia, đóng góp chủ động, tích cực và hiệu quả của Việt Nam vào các hoạt động của Liên hợp quốc, trong đó có việc tham gia vào lực lượng gìn giữ hòa bình, đóng góp vào các vấn đề phát triển, cũng như đảm nhận vai trò thành viên tích cực, có trách nhiệm của các cơ chế quan trọng của Liên hợp quốc.

Ngài Kamal Malhotra đánh giá, Kế hoạch hành động về chuẩn bị và ứng phó với hiện tượng E1 Nino là một sáng kiến tốt, là cơ hội để Việt Nam có thể kêu gọi tài trợ, đầu tư liên quan đến ứng phó với biến đổi khí hậu. Liên hợp quốc có kế hoạch ưu tiên hỗ trợ Việt Nam tăng cường tính cạnh tranh của nền kinh tế trong khu vực và trên thế giới.

CP