Trình bày Tờ trình, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam Ngọ Duy Hiểu cho biết, sau hơn 7 năm triển khai thực hiện Luật Công đoàn đã bộc lộ một số hạn chế, bất cập, đòi hỏi phải sửa đổi, bổ sung để đáp ứng hoạt động của tổ chức Công đoàn trong thời kỳ mới. Đồng thời thể chế hoá Hiến pháp năm 2013, các chủ trương, nghị quyết của Đảng và đảm bảo tính thống nhất của hệ thống pháp luật, các yêu cầu về hội nhập kinh tế, quốc tế.

Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung nội dung tại 15 điều; sửa kỹ thuật tại 5 điều.

Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam Ngọ Duy Hiểu trình bày tờ trình tại phiên họp.

Báo cáo thẩm tra dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công đoàn, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Về các vấn đề xã hội Bùi Sỹ Lợi cho hay, về cơ bản hồ sơ dự án Luật đã đảm bảo sự phù hợp với chủ trương, đường lối của Đảng, tính hợp hiến, hợp pháp, tính thống nhất với hệ thống pháp luật; tính tương thích với điều ước quốc tế có liên quan mà nước ta là thành viên. Hồ sơ dự án Luật đã đảm bảo quy định theo Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Đối với quy định kinh phí công đoàn do cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp đóng bằng 2% quỹ lương làm căm cứ đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động, qua thảo luận có 2 loại ý kiến:

Loại ý kiến thứ nhất, thống nhất với quan điểm của Ban soạn thảo về việc tiếp tục duy trì nguồn thu kinh phí công đoàn 2% và bổ sung quy định các trường hợp được xem xét miễn, giảm việc đóng kinh phí Công đoàn.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội Bùi Sỹ Lợi trình bày báo cáo thẩm tra.

Loại ý kiến thứ hai đề nghị điều chỉnh mức thu nộp kinh phí công đoàn một cách phù hợp mà vẫn bảo đảm điều kiện hoạt động cho tổ chức công đoàn nhưng không tạo gánh nặng cho doanh nghiệp, người lao động, có thể quy định mức tối đa không quá 2% hoặc thấp hơn quy định hiện hành, do quỹ công đoàn vừa qua còn kết dư khá cao.

Trước mắt, Ủy ban tán thành với quan điểm của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc tiếp tục duy trì nguồn thu kinh phí công đoàn. "Đây là nguồn kinh phí giữ vai trò quan trọng, có ý nghĩa quyết định trong việc bảo đảm để Công đoàn Việt Nam với vai trò là tổ chức chính trị - xã hội của giai cấp công nhân và của người lao động và nhất là Công đoàn cơ sở hoạt động, thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của mình, chăm lo phúc lợi xã hội cho người lao động, đặc biệt là chăm lo, đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động", ông Bùi Sỹ Lợi nêu.

Thảo luận tại phiên họp, đại biểu Quốc hội (ĐBQH) Nguyễn Ngọc Phương (Quảng Bình) bày tỏ nhất trí với phương án thu 2% kinh phí công đoàn tuy nhiên đề nghị Cơ quan soạn thảo cần có những thuyết minh, giải trình cụ thể về nhu cầu sử dụng kinh phí công đoàn, tài chính công đoàn, các giải pháp quy định việc sử dụng phần kết dư kinh phí công đoàn nếu có…

ĐBQH Nguyễn Ngọc Phương thảo luận tại phiên họp.

"Việc sửa đổi Luật phải làm sao để Công đoàn trở thành một động lực, không chỉ chăm lo cho doanh nghiệp mà còn bảo vệ người lao động. Công đoàn phải luôn giáo dục, tuyên truyền để người lao động có ý thức chấp hành pháp luật, tránh trường hợp như khi xảy ra vụ Formosa, người lao động nhiều nơi nổi dậy, đập phá gây thiệt hại cho doanh nghiệp và ảnh hưởng tới mối quan hệ quốc tế", ĐBQH tỉnh Quảng Bình nhấn mạnh thêm.

Cũng liên quan đến kinh phí công đoàn ĐBQH Trương Thị Bích Hạnh (Bình Dương) cho rằng, nhiều doanh nghiệp không chăm lo cho công nhân nhưng khi có 2% thì họ sẽ quan tâm đến việc này và giao cho tổ chức Công đoàn. Khoản kinh phí này không chỉ chăm lo cho hoạt động hiếu, hỷ mà còn nhiều hoạt động khác như tuyên truyền giáo dục, đào tạo cán bộ, thi đua khen thưởng..., hiệu quả rất lớn.

Trong khi đó, ĐBQH Nguyễn Anh Trí (Hà Nội) đề nghị cần làm rõ mức đóng, phân chia và sử dụng khoản kinh phí này như thế nào, vào mục gì và được quản lý ra sao, Ban soạn thảo cần giải trình thêm để trình bày rõ ràng khi đại biểu chất vấn...

An Quỳnh