Ngày 18-12, Ban Tuyên giáo Thành ủy Cần Thơ phối hợp với Nhà máy X55 Hải quân và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố tổ chức “Hội thi tuyên truyền biển, đảo Việt Nam năm 2018”. 

Hội thi lần này thu hút 15 đơn vị tham gia với 210 diễn viên đến từ các quận, huyện trên địa bàn thành phố. Mỗi đơn vị sẽ thi hai phần thuyết trình và tiểu phẩm. 

Tiết mục văn nghệ sôi nổi tại hội thi. 

Đây là cơ hội để các địa phương, đơn vị tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về biển, đảo Việt Nam; nâng cao tinh thần trách nhiệm, ý thức tự giác và thu hút đông đảo sự quan tâm của các tầng lớp nhân dân tham gia xây dựng, bảo vệ chủ quyền biển, đảo; góp phần đẩy mạnh phát triển kinh tế, tăng cường tiềm lực quốc gia; tiếp tục đấu tranh, phản bác những quan điểm sai trái, thông tin xuyên tạc, luận điệu tuyên truyền của các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề phức tạp về biên giới, lãnh thổ nhằm chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, gây mất ổn định về chính trị, an ninh trật tự và an toàn xã hội.

Với nhiều hình thức như: tuyên truyền miệng; tổ chức các hội thi, hội diễn; triển lãm, trưng bày; thông qua hệ thống truyền thanh, phát thanh; thực hiện các phóng sự, chuyên trang, chuyên đề, phim tài liệu; các cuộc thi tìm hiểu, tọa đàm; xây dựng các mô hình cột mốc chủ quyền…, đã góp phần định hướng tư tưởng trong cán bộ, công chức, viên chức, các tầng lớp nhân dân thành phố về quan điểm nhất quán của Việt Nam, khẳng định chủ quyền đối với hai quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa trên cơ sở pháp lý là bằng chứng lịch sử và luật pháp quốc tế.

Văn Vĩnh