Diễn đàn VRDF lần đầu tiên do Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) và Ngân hàng Thế giới phối hợp tổ chức, đã khai mạc sáng nay (5-12) tại Hà Nội, có sự tham dự của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc; lãnh đạo các bộ, ngành trung ương, tổ chức quốc tế, hiệp hội doanh nghiệp, các chuyên gia, học giả hàng đầu trong nước và trên thế giới.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng các đại biểu tại phiên khai mạc Diễn đàn.

Theo Bộ KH&ĐT, Diễn đàn là bước kế thừa và phát triển của Hội nghị Nhóm tư vấn các nhà tài trợ (CG Meeting) và Diễn đàn Phát triển Việt Nam (VDF), nhưng với nội dung bao trùm hơn.

Qua ba lần đổi tên, mối quan hệ giữa Việt Nam với các đối tác đã không ngừng được nâng lên tầm cao mới. Ban đầu là nhà tài trợ, rồi trở thành đối tác phát triển và nay là đối tác không chỉ trong quá trình phát triển, mà cả là người đồng hành cùng quá trình cải cách để Việt Nam phát triển mạnh mẽ hơn, bao trùm hơn và bền vững hơn.

VRDF lần đầu tiên này có ý nghĩa rất quan trọng khi được tổ chức vào thời điểm Việt Nam đang bước vào những năm cuối của thời kỳ thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm (2011 - 2020) và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2016 - 2020) cũng như bước vào giai đoạn chuẩn bị cho việc xây dựng Chiến lược 10 năm và Kế hoạch 5 năm của giai đoạn mới.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc công bố bộ Khung chính sách kinh tế Việt Nam.

Hướng đến chủ đề chính, Diễn đàn lần thứ nhất gồm 4 phiên. Tại phiên thứ nhất, Bộ trưởng KH&ĐT Nguyễn Chí Dũng và Giám đốc quốc gia Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam Ousmane Dione có bài phát biểu, đồng thời công bố Khung chính sách kinh tế Việt Nam...

Tại phiên 2, có chủ đề "Tầm nhìn Việt Nam trong thế giới thay đổi nhanh", các diễn giả sẽ thảo luận về những cơ hội và thách thức với Việt Nam trong bối cảnh kinh tế toàn cầu đang thay đổi mạnh mẽ, và những hành động Việt Nam cần làm để vượt qua thách thức, vươn tới khát vọng.

Toàn cảnh Diễn đàn.

Phiên 3 có 2 chủ đề là "Động lực tăng trưởng mới: Đổi mới sáng tạo trên nền tảng công nghiệp 4.0" và “Phát triển khu vực kinh tế tư nhân”. Theo đó, sẽ đưa ra những rào cản, chỉ ra khoảng cách công nghệ của nền sản xuất Việt Nam so với trình độ công nghệ 4.0. Đồng thời, nêu ra những chính sách để thúc đẩy đổi mới sáng tạo và khoa học công nghệ trong bối cảnh cách mạng công nghiệp lần thứ 4 ở Việt Nam, đổi mới sáng tạo thông qua hợp tác giữa ngành công nghiệp và các trường đại học.

Sau khi lắng nghe các ý kiến, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sẽ có bài phát biểu quan trọng tại phiên Bế mạc.

Các ý kiến thảo luận tại Diễn đàn sẽ cùng chia sẻ, thảo luận cởi mở, thẳng thắn về những vấn đề cải cách và phát triển của đất nước. Từ đó, tạo ra sự đồng thuận trong cộng đồng và xã hội về những giải pháp cải cách hướng tới sự phát triển của đất nước.

Thiện Minh