Ông Lanh bị cách các chức vụ vì để xảy ra vụ phá rừng trái phép quy mô lớn tại xã Tà Pơơ và xã Chà Vàl, huyện Nam Giang.

Ông Hồ Văn Minh, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm kiêm Giám đốc Ban quản lý rừng phòng hộ Sông Kôn.

Ngoài ra, Sở NN&PTNN tỉnh Quảng Nam cũng quyết định cảnh cáo ông Hồ Văn Minh, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm kiêm Giám đốc Ban quản lý rừng phòng hộ Sông Kôn, vì vi phạm trách nhiệm bảo vệ của chủ rừng, để xảy ra phá rừng trái phép trong lâm phận rừng được giao quản lý.

Đồng thời, ông Phan Tuấn, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Nam, cũng đã ký quyết định kỷ luật 6 kiểm lâm viên.

Cụ thể, kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với ông Nguyễn Trường Tiến, kiểm lâm viên, Hạt Kiểm lâm rừng phòng hộ Nam Sông Bung; Đặng Thi, kiểm lâm viên, Hạt Kiểm lâm rừng đặc dụng Sao La; Phan Thanh Minh, Trạm trưởng Trạm quản lý rừng số 3 thuộc Ban quản lý rừng phòng hộ Sông Kôn; A Vô Tô Vích, Trạm trưởng Trạm quản lý rừng Chà Vàl.

Một gốc lim cổ thụ tại huyện Nam Giang bị lâm tặc đốn hạ.

Kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Nguyễn Nhị, kiểm lâm viên thuộc Hạt Kiểm lâm rừng phòng hộ Nam Sông Bung; Trần Kim Hoàng, viên chức, phụ trách Trạm quản lý bảo vệ rừng Tà Pơơ.

Như Báo CAND đã nhiều lần phản ánh, từ đầu năm 2018, lực lượng kiểm lâm và các ngành chức năng tỉnh Quảng Nam đã phát hiện nhiều vụ phá rừng xảy ra trên địa bàn huyện Đông Giang và Nam Giang, với khối lượng gỗ bị chặt hạ lên đến hàng trăm mét khối.
Ngọc Thi