Tính đến hết năm 2019, đã có 57/63 tỉnh, TP tiến hành thu quỹ. Tổng kinh phí đã thu được là 2.803,191 tỷ đồng. Hiện, còn 6 tỉnh chưa tiến hành thu quỹ gồm: Lai Châu, Cao Bằng, Quảng Bình, Bạc Liêu, Ninh Thuận, Bến Tre.

Đến nay, đã có 48/57 tỉnh, thành phố chi quỹ với tổng kinh phí 1.230,223 tỷ đồng cho các hoạt động ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai. Hiện, quỹ còn tồn 1.573,081 tỷ đồng.

Riêng đối với Hà Nội, hiện đã thu được 85,217 tỷ đồng cho quỹ phòng, chống thiên tai. TP đã chi 4,118 tỷ đồng cho các hoạt động ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai trong năm 2018 – 2019. Đến nay, quỹ còn 81,099 tỷ đồng.

Hiện, cơ cấu tổ chức quản lý quỹ phòng, chống thiên tai tại các địa phương 100% là kiêm nghiệm. Quỹ được quản lý bởi Chi cục Đê điều, Chi cục Thuỷ lợi thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, hoặc Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, thành phố. Riêng tỉnh Bình Định, quỹ phòng, chống thiên tai do cơ quan Quỹ Đầu tư và phát triển tỉnh này quản lý.

Hải Châu