Theo UBND thành phố Hà Nội cho biết, năm 2019, Quỹ Phòng, chống thiên tai của thành phố sẽ thu hơn 76,6 tỷ đồng từ các khoản đóng góp của tổ chức kinh tế hạch toán độc lập, hơn 22 tỷ đồng; cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan, tổ chức, cán bộ quản lý trong các doanh nghiệp nhà nước gần 22,8 tỷ đồng; cá nhân làm việc trong đơn vị lực lượng vũ trang hơn 4 tỷ đồng; người lao động trong các doanh nghiệp gần 8,9 tỷ đồng… 

Như vậy, cùng với nguồn tồn quỹ từ những năm trước, Quỹ Phòng, chống thiên tai năm 2019 của Hà Nội sẽ có gần 199 tỷ đồng.

Dự kiến năm nay, Quỹ Phòng, chống thiên tai thành phố sẽ chi khoảng 5 tỷ đồng hỗ trợ các hoạt động phòng ngừa; 50 tỷ đồng hỗ trợ các hoạt động ứng phó thiên tai, cứu trợ, khắc phục hậu quả; điều chuyển hơn 143 tỷ đồng hỗ trợ các tỉnh, thành phố khác trên địa bàn toàn quốc bị thiệt hại do thiên tai vượt quá khả năng khắc phục của địa phương sau khi có chỉ đạo của UBND thành phố…

Hải Châu