Tại buổi tiếp xúc, các ứng cử viên đại biểu Quốc hội, ứng cử viên HĐND tỉnh lần lượt trình bày chương trình hành động của mình trước sự quan tâm của cử tri.

Các ứng cử viên tại buổi tiếp xúc cử tri huyện Phù Cừ

Thượng tướng Lê Quý Vương khẳng định, với cương vị là Uỷ viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, việc tiếp xúc với các đồng chí lãnh đạo, cử tri trong cả nước cũng như của huyện Phù Cừ là dịp rất quý để đồng chí được gần gũi, lắng nghe ý kiến đóng góp trực tiếp của nhân dân; nắm bắt thêm thông tin, hiểu sâu hơn tình hình, tâm tư, nguyện vọng của cử tri để từ đó hoàn thành tốt nhiệm vụ đang đảm nhận.

Nếu được cử tri tín nhiệm, bầu làm đại biểu Quốc hội khoá 14, đồng chí sẽ phấn đấu hoàn thành tốt các công tác trọng tâm sau: Xác định rõ vai trò và thực hiện đầy đủ nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của người đại biểu Quốc hội, đại diện cho ý chí, nguyện vọng, quyền lợi của nhân dân không chỉ nơi ứng cử mà còn trong phạm vi cả nước.

Thượng tướng Lê Quý Vương trao đổi thẳng thắn, thân mật với các cử tri.

Tập trung công sức, trí tuệ, đề cao trách nhiệm, đóng góp tích cực, có hiệu quả vào việc thực hiện các chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Quốc hội. Đồng thời, cùng với tập thể Đảng uỷ Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương phát huy sức mạnh của hệ thống chính trị và toàn dân thực hiện có hiệu quả các mặt công tác Công an.

Trong đó, trực tiếp là lĩnh vực đấu tranh phòng chống tội phạm, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, xây dựng môi trường an toàn, cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân.

Tại buổi tiếp xúc, đoàn ứng cử viên và cử tri đã trao đổi thẳng thắn các vấn đề mà cử tri quan tâm… Thượng tướng Lê Quý Vương khẳng định, mục tiêu của đất hiện nay là nâng cao chất lượng và chăm sóc sức khoẻ cho nhân dân. Vì vậy, chúng ta cần quan tâm hơn nữa đến các tổ chức xã hội, trong đó có Hội người cao tuổi…

Vũ Linh