Huyện Tiên Du có 2 đơn vị bầu cử HĐND tỉnh, 9 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND huyện và 107 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND xã, thị trấn. Toàn huyện chia thành 117 khu vực bỏ phiếu bầu, với 114 tổ bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp.

Tại hội nghị, Ủy ban Bầu cử huyện Tiên Du đã báo cáo kết quả triển khai thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 trên địa bàn huyện.

Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu tại buổi làm việc.

Cụ thể, đã thực hiện nghiêm túc theo đúng kế hoạch; dân chủ, đúng luật, an toàn và đạt kết quả cao. Công tác chuẩn bị tài liệu, cơ sở vật chất, phương tiện cho cuộc bầu cử đã được các cơ quan chức nặng tích cực thực hiện, kịp thời phục vụ cho các nội dung bầu cử theo đúng quy định. Công tác đảm bảo an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội; công tác thông tin tuyên truyền cho cuộc bầu cử được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện sâu sát, cụ thể. Đảm bảo cho cuộc bầu cử diễn ra an toàn, đúng luật, thật sự là ngày hội của toàn dân.

Bộ trưởng Tô Lâm với các cử tri tỉnh Bắc Ninh.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Bộ trưởng Tô Lâm đánh giá cao công tác chuẩn bị bầu cử của Uỷ ban bầu cử huyện Tiên Du, đồng thời đề nghị Uỷ ban bầu cử huyện Tiên Du cần chuẩn bị tốt các điều kiện về cơ sở vật chất, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp sắp tới; đặc biệt quan tâm đến quyền bầu cử của các trường hợp công nhân cư trú trên địa bàn theo đúng luật định. Đồng thời, yêu cầu lực lượng Công an phải phối hợp với Uỷ ban bầu cử các cấp và các lực lượng chức năng đảm bảo tốt an ninh, an toàn trước, trong và sau bầu cử, không để xảy ra đột xuất, bất ngờ, không để mất an ninh, trật tự, mất an toàn giao thông, đảm bảo 100% cử tri được đi bỏ phiếu…

Thu Anh