Chúc sức khỏe Giám mục Hoàng Văn Đạt, Bộ trưởng Tô Lâm mong muốn Giám mục cùng các chức sắc tôn giáo tiếp tục quan tâm động viên đồng bào công giáo trong giáo hội, đoàn kết cùng nhân dân tỉnh Bắc Ninh và đồng bào cả nước thực hiện tốt các chính sách của Đảng và nhà nước, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, góp phần xây dựng và bảo vệ chủ quyền đất nước, đóng góp thiết thực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ khối đại đoàn kết dân tộc, phát triển kinh tế xã hội.

Bộ trưởng Tô Lâm cùng đoàn công tác với Giám mục Hoàng Văn Đạt. 

Trước mắt,Tòa giám mục Bắc Ninh động viên bà con giáo dân tham gia tích cực vào cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp theo quy định của pháp luật.

Giám mục Hoàng Văn Đạt tặng Bộ trưởng Tô Lâm bức tranh lưu niệm.

Thay mặt tòa Giám mục Bắc Ninh, Giám mục Hoàng Văn Đạt ghi nhận và nhất trí cao với ý kiến của Bộ trưởng Tô Lâm, đồng thời chúc sức khỏe và mong muốn đồng chí Bộ trưởng tiếp tục quan tâm, theo dõi động viên bà con giáo dân trong tỉnh, động viên đồng bào công giáo kính chúa yêu nước phát triển kinh tế xây dựng đời sống văn hóa mới ở khu dân cư.

Thu Anh