Theo đó, Bộ trưởng Bộ TT&TT đã quyết định bổ nhiệm có thời hạn ông Lưu Đình Phúc giữ chức Cục trưởng Cục Báo chí, Bộ TT&TT. Trước khi được bổ nhiệm vị trí mới, ông Lưu Đình Phúc được giao nhiệm vụ Phó Cục trưởng phụ trách Cục Báo chí kể từ ngày 1-4-2016, thay Cục trưởng Hoàng Hữu Lượng đã nghỉ hưu cũng từ thời điểm nói trên. 

Bộ trưởng Bộ TT&TT Trương Minh Tuấn trao quyết định bổ nhiệm chức vụ mới cho ông Lưu Đình Phúc.

Cũng tại buổi lễ, Bộ trưởng Trương Minh Tuấn cũng đã trao quyết định việc điều động và bổ nhiệm có thời hạn ông Đinh Tiến Dũng, chuyên viên chính phòng Thư ký Tổng hợp, Văn phòng Bộ giữ chức Phó chánh Thanh tra Bộ.

Bộ trưởng Bộ TT&TT Trương Minh Tuấn trao quyết định bổ nhiệm chức vụ mới cho ông Đinh Tiến Dũng.

Trước khi được bổ nhiệm, ông Đinh Tiến Dũng từng giữ chức vụ Thư ký Bộ trưởng Bộ TT&TT. Cả hai cán bộ mới được bổ nhiệm đều là những cán bộ trẻ, có năng lực và kinh nghiệm trong lĩnh vực mà mình từng quản lý.

H.T.