Nội dung và cấu trúc của Cổng được kế thừa toàn bộ các tính năng, ứng dụng, dữ liệu của hệ thống Trang Thông tin điện tử và được bổ sung thêm các yêu cầu, ứng dụng mới đáp ứng nhu cầu phát triển hiện nay.

Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Bắc Son và các Thứ trưởng bấm nút khai trương Cổng thông tin điện tử Bộ TT&TT.

Theo đó, Cổng Thông tin điện tử Bộ TT&TT bao gồm trên 20 chuyên mục, tiện ích và tích hợp liên kết các trang thông tin, cơ sở dữ liệu chuyên ngành, các dịch vụ công trực tuyến.

Trong đó, ngoài phần cập nhật đầy đủ các tin tức thời sự về hoạt động của Bộ TT&TT, tổng hợp tin trong ngành TT&TT, Cổng thông tin còn  đăng tải đầy đủ toàn bộ cơ sở dữ liệu về thủ tục hành chính của Chính phủ về lĩnh vực TT&TT giúp người dân, doanh nghiệp có thể tra cứu, tìm kiếm đầy đủ, kịp thời, chính xác các quy trình, các bước thực hiện thủ tục hành chính với thời gian nhanh nhất.

Ngoài ra, Cổng thông tin điện tử Bộ TT&TT còn có phần thông tin tương tác giữa Bộ và nhân dân, bao gồm chuyên mục trả lời hỏi đáp, giao lưu trực tuyến. Đây sẽ là cầu nối giữa Bộ với người dân và doanh nghiệp giúp cho việc thực hiện các quy định của nhà nước về lĩnh vực TT&TT được dễ dàng hơn.

Huyền Thanh