Theo ông Đặng Văn Chính –Chánh thanh tra Bộ Y tế, Thường trực Ban chỉ đạo PCTN Bộ Y tế, công tác PCTN còn gặp nhiều khó khăn do Ban chỉ đạo PCTN của Bộ Y tế làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, không có biên chế cán bộ chuyên trách.

 Việc kê khai tài sản, thu nhập chưa phát huy hiệu quả, còn nặng hình thức, chủ yếu là việc quản lý bản kê khai, chỉ sử dụng khi có vấn đề phản ánh, tố cáo. Bên cạnh đó, chưa kiểm tra, xác minh giữa kê khai tài sản và tài sản thực tế cũng như nguồn gốc tài sản của người kê khai. Đối tượng phải kê khai tài sản cũng quá rộng.

Thanh tra Chính phủ công bố quyết định thanh tra tại Bộ Y tế

Về việc tặng quà, nhận quà và nộp lại quà tặng, không có cá nhân nào nhận quà tặng không đúng quy định. 

Bộ Y tế cũng cho biết, công tác kiểm tra, thanh tra, kiểm toán trong thời kỳ báo cáo cũng chưa phát hiện cá nhân, đơn vị tham nhũng. Nhưng Bộ cũng đã thực hiện nghiêm công tác thu hồi tài sản đối với các đối tượng có kiến nghị phải thu hồi tài sản qua công tác thanh tra.

Về thực hiện quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp, thông qua phản ánh của người dân đến hệ thống đường dây nóng, từ năm 2004 đến 2016, ngành y tế đã nhắc nhở 26.179 cán bộ y tế, cho nghỉ việc 22 người, điều chuyển công tác 86 người; 350 người bị khiển trách, 456 người bị cắt thi đua và 13 người bị cách chức.

Thanh Hằng