Cổng thông tin điện tử THADS được triển khai nâng cấp từ trang thông tin điện tử THADS, cài đặt và vận hành tại địa chỉ http://thads.moj.gov.vn chạy thử nghiệm từ tháng 8-2016 và vận hành chính thức từ 1-1-2017.  

Đây là kênh thông tin chính thống của Tổng cục THADS, liên kết tích hợp với Cổng Thông tin điện tử của Bộ Tư pháp, cung cấp tích hợp dịch vụ công trực tuyến của các cơ quan thi hành án dân sự, các dịch vụ và ứng dụng, nhằm phục vụ công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo Tổng cục THADS.

Giao diện Cổng thông tin điện tử Thi hành án dân sự.

Ngoài ra, Cổng thông tin điện tử THADS góp phần tuyên truyền, phổ biến đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong lĩnh vực thi hành án dân sự; cung cấp, trao đổi thông tin giữa cơ quan THADS bảo đảm tính công khai, dân chủ, minh bạch trong phục vụ người dân, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước

Theo đánh giá sơ bộ, Cổng thông tin điện tử THADS được nâng cao khả năng bảo mật, nâng cấp hệ thống quản trị, đồng thời có khả năng tích hợp và liên kết nhiều loại thông tin từ nhiều nguồn khác nhau nhằm phục vụ nhiều đối tượng sử dụng. 

Trang này được nâng cấp thêm chức năng đăng tải danh sách người phải thi hành án chưa có điều kiện thi hành theo quy định của pháp luật; hỗ trợ trực tuyến yêu cầu THADS và tích hợp, liên kết với các trang thông tin điện tử thành phần của 63 Cục THADS.

Phát biểu tại Lễ Ra mắt, Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Văn Sơn yêu cầu thủ trưởng các Cục THADS các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, các nhiệm vụ ứng dụng công nghệ thông tin đã được phê duyệt trong năm 2017 và giai đoạn 2017-2020, trong đó có việc quản lý vận hành hiệu quả các Trang Thông tin điện tử thuộc Cổng Thông tin điện tử THADS, nâng cao chất lượng thông tin đăng tải trên Trang, kịp thời phổ biến danh sách người phải thi hành án chưa có điều kiện thi hành theo quy định của pháp luật, đồng thời nghiên cứu đề xuất thêm nội dung có thể cung cấp trực tuyến hỗ trợ người dân, doanh nghiệp.

Phạm Huy Hoàng