Cụ thể, 17 cơ quan báo chí được khen thưởng gồm: Báo Công an nhân dân, Báo Hà Nội mới; An ninh Thủ đô; Tuổi trẻ Thủ đô; Báo Hà Tĩnh; Báo Quảng Bình; Báo Thừa Thiên - Huế; Tuổi trẻ TP.HCM; Người Lao động; Sài Gòn Giải phóng; Tiền Phong; Báo điện tử Dân trí; Nông thôn ngày nay; Quân đội nhân dân; Đại đoàn kết; Báo điện tử Tổ quốc và Báo Thanh niên.

H.T