Cụ thể, Bộ Tài chính đề nghị Bộ Công Thương chỉ đạo người đại diện vốn Nhà nước tại Sabeco chấn chỉnh kịp thời các sai phạm mà Kiểm toán Nhà nước đã nêu, đồng thời khẩn trương nộp vào ngân sách Nhà nước số thuế và các khoản phải nộp khác được nhắc đến tại kiến nghị báo cáo kiểm toán. 

Được biết, giữa tháng 3-2018, Kiểm toán Nhà nước đã có văn bản gửi Bộ Công Thương, thông báo kết luận báo cáo kiểm toán tình hình tài chính, các hoạt động liên quan đến quản lý, sử dụng vốn Nhà nước năm 2016 của Sabeco với nhiều đề nghị làm rõ trách nhiệm tập thể, cá nhân có vi phạm. 

Trong văn bản này, Kiểm toán Nhà nước đã kiến nghị Sabeco nộp ngân sách khoản lợi nhuận còn lại từ năm 2016 trở về trước là gần 2.500 tỷ đồng.

H.A.