Tại buổi Họp báo, các đại biểu tham dự đã được nghe các đồng chí chủ trì buổi Họp báo thông tin một số kết quả công tác phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn của Quân đội trong năm; kết quả 25 năm thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng môi trường văn hóa tốt đẹp, lành mạnh, phong phú trong Quân đội” gắn với Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng, đời sống văn hóa (1992 – 2017) và giới thiệu Cuộc vận động sáng tác văn học, nghệ thuật về “Tình đoàn kết chiến đấu ba nước Việt Nam – Lào – Campuchia” do Tổng cục Chính trị tổ chức.

Lãnh đạo Cục Tuyên huấn thông tin một số mặt công tác của Quân đội năm 2017. 

Theo đó, trong công tác phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, tìm cứu cứu hộ, cứu nạn của Quân đội năm 2017. Với tinh thần hết lòng vì nhân dân phục vụ, các đơn vị trong quân đội đã phối hợp với các lực lượng trong cả nước tham gia ứng phó, xử lý hiệu quả và tìm kiếm cứu nạn được 1.974 vụ việc; cứu giúp 5.070 người, 338 phương tiện liên quan đến thiên tai, sự cố, tai nạn và tìm kiếm cứu nạn… 

Bên cạnh đó, Cuộc vận động “Xây dựng môi trường văn hóa tốt đẹp, lành mạnh, phong phú trong quân đội” qua 25 năm triển khai thực hiện đã gắn kết chặt chẽ với việc thực hiện các phong trào thi đua, các đợt học tập, sinh hoạt chính trị, các cuộc vận động lớn. Qua đó, trực tiếp góp phần xây dựng, nâng cao chất lượng đời sống văn hóa tinh thần lành mạnh, phong phú ở các đơn vị trong toàn quân; góp phần xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị. 

Ngoài ra, Cuộc vận động sáng tác văn học, nghệ thuật về “Tình đoàn kết chiến đấu ba nước Việt Nam – Lào – Campuchia” do Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam chủ trì phát động từ đầu năm 2017. 

Kết quả sau hơn 10 tháng triển khai, qua 2 vòng chấm sơ khảo và chung khảo, ngoài việc Ban Tổ chức chọn ra được 13 tác phẩm xuất sắc trao giải A, 27 tác phẩm trao giải B, 41 tác phẩm trao giải C và 52 tác phẩm trao giải Khuyến khích, đây còn là sự kiện đánh dấu một hoạt động thật sự có ý nghĩa tiêu biểu của Quân đội ba nước trong Năm Đoàn kết, Hữu nghị Việt Nam – Lào 2017; Năm Hữu nghị Việt Nam – Campuchia 2017…

Thảo Vy