Trước đó, theo yêu cầu của Ban Bí thư, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã giao các cơ quan chức năng thống nhất quy trình xử lý kỷ luật về hành chính ông Vũ Huy Hoàng theo đúng ý kiến chỉ đạo của Ban Bí thư và các quy định của pháp luật, báo cáo Ban cán sự đảng Chính phủ trước ngày 10/11/2016.

Dù thời hạn như vậy, nhưng ông Nguyễn Hạnh Phúc cho biết “các cơ quan (tham mưu) còn đang nghiên cứu chưa xong, Chính phủ chưa gửi hồ sơ sang Quốc hội”.

Nguyên Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng

“Nếu có thể căn cứ điều này điều kia thì đã dễ, có thể làm ngay rồi. Nhưng khó là (việc này) chưa có tiền lệ, nên vẫn phải nghiên cứu”, Tổng thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc nhấn mạnh. “Chính phủ và Quốc hội phối hợp với nhau ngay từ đầu. Đảng thì cách chức nhưng xử lý về mặt chính quyền thì xử lý thế nào khi không còn đương chức để vừa đảm bảo tính pháp lý vừa đảm bảo sự nghiêm minh là việc tiền lệ chưa từng có bao giờ, thế mới khó, chưa ra được”.

Do đó, đến thời điểm này vẫn chưa thể khẳng định được là việc tiến hành kỷ luật ông Vũ Huy Hoàng có được tiến hành ngay tại kỳ họp này của Quốc hội hay không.

Vũ Hân