Tham dự buổi lễ, về phía các Bộ, ngành Trung ương có các đại biểu: Thượng tướng Mai Quang Phấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; đồng chí Phan Chí Hiếu, Thứ trưởng Bộ Tư pháp, Trưởng Ban tổ chức cuộc thi viết “Tìm hiểu Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam” ở Trung ương; đồng chí Nguyễn Văn Khánh, Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát quân sự Trung ương; đồng chí Hồ Trọng Ngũ, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội cùng các đại biểu đại diện các Bộ, ban, ngành.

Về phía Bộ Công an có: Thượng tướng Đặng Văn Hiếu, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an, Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Bộ Công an; Thượng tướng Bùi Văn Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Trưởng Ban tổ chức cuộc thi viết “Tìm hiểu Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam” trong CAND cùng đại diện lãnh đạo các Tổng cục, bộ tư lệnh, đơn vị trực thuộc Bộ; Vụ, Cục, Học viện, nhà trường trong CAND…

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Đại tướng Trần Đại Quang nhấn mạnh: Ngày Pháp luật nước CHXHCN Việt Nam (ngày 9/11) đã được lực lượng CAND tích cực hưởng ứng, tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc và mang lại nhiều kết quả quan trọng; nhận thức của cán bộ, chiến sỹ Công an các cấp về vị trí, vai trò của Hiến pháp, pháp luật, ý thức trách nhiệm, tinh thần thượng tôn pháp luật, tôn trọng kỷ cương, kỷ luật, cũng như năng lực áp dụng pháp luật, trách nhiệm thi hành và bảo vệ Hiến pháp, pháp luật được nâng lên rõ rệt, góp phần nâng cao hiệu quả công tác, chiến đấu, xây dựng lực lượng CAND; đồng thời đề xuất, kiến nghị với Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ nhiều giải pháp quan trọng nhằm đưa hiến pháp, pháp luật vào thực tiễn đấu tranh, chống tội phạm bảo vệ an ninh trật tự.

Bộ trưởng Trần Đại Quang phát biểu tại buổi lễ.
Trong 2 năm qua, Ngày Pháp luật trong CAND đã tập trung vào các hoạt động hoàn thiện thể chế, rà soát, xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật nhằm cụ thể hóa Hiến pháp, bảo đảm các văn bản quy phạm pháp luật phù hợp với Hiến pháp; gần 100 văn bản luật, pháp lệnh… được cấp có thẩm quyền ban hành đã tạo hành lang pháp lý ngày càng hoàn thiện hơn để lực lượng CAND thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ quản lý nhà nước về an ninh, trật tự, đấu tranh phòng, chống tội phạm. Là ngày hội tôn vinh Hiến pháp, pháp luật, cùng với các hoạt động tuyên truyền, phổ biến sâu rộng nội dung của Hiến pháp và các văn bản pháp luật mới ban hành, đẩy mạnh công tác cải cách tư pháp, hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính …

 Bộ trưởng Trần Đại Quang trao Bằng khen cho tập thể các đơn vị đạt giải.

Công an các đơn vị, địa phương đã tổ chức hàng trăm hội nghị, hội thảo, tọa đàm về việc chấp hành, bảo vệ Hiến pháp, pháp luật và quan hệ với nhân dân. Điểm nhấn đầy ý nghĩa của Ngày Pháp luật chính là việc tổ chức triển khai thực hiện cuộc thi viết “Tìm hiểu Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam”. Với gần 300.000 bài dự thi của cán bộ, chiến sỹ, cuộc thi đã trở thành cuộc thi có quy mô lớn nhất, có số người tham gia dự thi đông nhất từ trước tới nay trong CAND.

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương và Bộ Công an, Đại tướng Trần Đại Quang đã đánh giá cao và nhiệt liệt biểu dương những nỗ lực, cố gắng và thành tích đạt được của Công an các đơn vị, địa phương trong việc tổ chức, triển khai thực hiện Ngày pháp luật, chúc mừng những tập thể, cá nhân có bài dự thi đạt điểm xuất sắc trong cuộc thi tìm hiểu Hiến pháp 2013.

Thứ trưởng Thường trực Đặng Văn Hiếu trao giải Đặc biệt và giải Nhất cho các cá nhân.

Để tiếp tục phát huy ý nghĩa, vai trò của Ngày Pháp luật Việt Nam, Công an các đơn vị, địa phương cần tập trung thực hiện tốt một số công tác trọng tâm sau:

Một là, tiếp tục đẩy mạnh việc triển khai thi hành Hiến pháp năm 2013, thực hiện có hiệu quả Luật An ninh quốc gia năm 2004, Luật CAND năm 2014; tích cực chuẩn bị các điều kiện cần thiết, bảo đảm cho việc thi hành Luật Tổ chức điều tra hình sự, Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam; Bộ luật Tố tụng hình sự (sửa đổi), Bộ luật Hình sự (sửa đổi) và các đạo luật khác có liên quan đến công tác đảm bảo an ninh, trật tự khi được Quốc hội thông qua để Hiến pháp, pháp luật thực sự là cơ sở, công cụ, chỗ dựa vững chắc cho việc thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng chống tội phạm và xây dựng lực lượng CAND thực sự trong sạch, vững mạnh.

Hai là, quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Luật Phổ biến giáo dục pháp luật, Kết luận 04 của Ban Bí thư trung ương Đảng (Khóa XI) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về an ninh, trật tự, xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, quan trọng nhất của tăng cường pháp chế trong công tác đảm bảo an ninh, trật tự. Tiếp tục đổi mới, đa dạng các hình thức phổ biến, giáo dục Hiến pháp, pháp luật phù hợp với từng đối tượng, địa bàn, thông qua các hoạt động thực thi công vụ. Chú trọng lồng ghép nội dung phổ biến, giáo dục pháp luật vào các chuyên mục, chương trình thu hút sự quan tâm của nhân dân trên các phương tiện thông tin đại chúng, tập trung vào các lĩnh vực bảo vệ bí mật nhà nước, phòng, chống tham nhũng, mua, bán người, tội phạm ma túy và tệ nạn xã hội, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, phòng cháy, chữa cháy, quản lý, sử dụng vũ khí vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ.

Thứ trưởng Thường trực Đặng Văn Hiếu trao bằng khen cho các cá nhân đạt giải.

Ba là, tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức thực hiện và kiểm tra, phân loại, đánh giá về số lượng, chất lượng tủ sách pháp luật của Công an các đơn vị, địa phương; bổ sung các loại sách pháp luật vào tủ sách, bảo đảm việc khai thác, nghiên cứu, học tập nâng cao nhận thức, áp dụng pháp luật của cán bộ, chiến sỹ được thuận lợi. Xây dựng và tổ chức thực hiện nghiêm túc các văn bản quy phạm pháp luật về phổ biến, giáo dục pháp luật trong toàn lực lượng CAND.

Bốn là, kiện toàn tổ chức pháp chế ở Công an đơn vị, địa phương theo hướng phân định rõ chức năng, trách nhiệm, thẩm quyền, bám sát hoạt động của các đơn vị trực tiếp đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật để kịp thời hướng dẫn áp dụng pháp luật đúng và thống nhất;kiện toàn bộ phận chuyên trách làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, theo dõi, kiểm tra việc thi hành pháp luật; chú trọng cải cách hành chính, cải cách tư pháp, gắn nhiệm vụ kiểm tra với thẩm quyền xử lý vi phạm. Phát huy vai trò của các nhà khoa học trong và ngoài lực lượng Công an nhân dân trong việc nghiên cứu, tham gia ý kiến, thẩm định các dự án luật, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật về an ninh, trật tự.

Thứ trưởng Bùi Văn Nam trao bằng khen tặng 6 tập thể trong đó có Báo CAND, 12 cá nhân có thành tích xuất sắc trong tổ chức, phục vụ cuộc thi.

Năm là, đẩy mạnh công tác tổng kết thực tiễn về xây dựng, thi hành pháp luật các mặt công tác Công an, nhất là trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, quản lý nhà nước về an ninh, trật tự, công tác chống oan, sai trong hoạt động điều tra, xử lý tội phạm, vi phạm pháp luật… và tăng cường pháp chế, coi đây là nhiệm vụ cơ bản, thường xuyên của Công an các đơn vị, địa phương, góp phần hoàn thiện hệ thống lý luận CAND. Chú trọng phát hiện những quy định của pháp luật về an ninh, trật tự không còn phù hợp thực tiễn, những vấn đề chưa thống nhất để đề xuất, kiến nghị sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện kịp thời.

Sáu là, mỗi cán bộ, chiến sỹ CAND cần phát huy kết quả đạt được trong cuộc thi tìm hiểu Hiến pháp năm 2013, đề cao và tuân thủ các nguyên tắc pháp quyền xã hội chủ nghĩa được Hiến pháp quy định; tăng cường quan hệ máu thịt với nhân dân, tận tụy phục vụ nhân dân, tạo mọi điều kiện thuận lợi để nhân dân giúp đỡ, hỗ trợ, giám sát hoạt động của mình. Các đồng chí lãnh đạo, chỉ huy phải gương mẫu, đi đầu trong học tập, nâng cao trình độ về pháp luật và là tấm gương trong việc chấp hành, bảo vệ Hiến pháp, pháp luật, tích cực nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ huy trên cơ sở tuân thủ Hiến pháp, pháp luật.

Bộ trưởng Trần Đại Quang và các đại biểu tham dự buổi lễ. 

Tại lễ mít tinh, Trung tướng Nguyễn Ngọc Anh, Cục trưởng Cục pháp chế và Cải cách thủ tục hành chính, tư pháp, Bộ Công an đã trình bày Báo cáo tổng kết cuộc thi “Tìm hiểu Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam” trong CAND. Với 348 bài dự thi vòng chung khảo của 111/114 Công an các đơn vị, địa phương, qua 2 vòng chấm thi, Ban tổ chức đã trao 1 giải đặc biệt cho Học viên Nguyễn Cảnh Thông- lớp B21-D44, Học viện An ninh nhân dân; 5 giải nhất, 10 giải nhì, 22 giải ba, 48 giải khuyến khích cho các cá nhân và trao 7 giải A , 9 giải B, 11 giải C cho tập thể các đơn vị Công an tham dự cuộc thi. Bên cạnh đó, 6 tập thể, trong đó có Báo CAND và 12 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong tổ chức, phục vụ cuộc thi “Tìm hiểu Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam năm 2013” đã được tặng Bằng khen của Bộ Công an.

Đại tướng Trần Đại Quang, Thượng tướng Đặng Văn Hiếu, Thượng tướng Bùi Văn Nam đã lần lượt trao Bằng khen cho các tập thể và cá nhân đạt đã giải của cuộc thi. 

Thứ trưởng Thường trực Đặng Văn Hiếu trao giải Nhất cho Thượng úy Đào Đình Hiếu, cán bộ Tạp chí CAND.

Thay mặt các tập thể, cá nhân đạt giải trong cuộc thi, Thượng úy Đào Đình Hiếu, cán bộ Tạp chí CAND, Tổng cục Chính trị CAND người đạt giải nhất của cuộc thi xúc động phát biểu: “Điều quan trọng nhất, cuộc thi đã giúp chúng tôi có những hiểu biết sâu sắc hơn về quá trình xây dựng và hoàn thiện Hiến pháp qua các giai đoạn cách mạng của đất nước. Từ đó thấy rõ hơn trách nhiệm của mình trong thực thi Hiến pháp, chấp hành pháp luật; phổ biến, tuyên truyền nội dung của Hiến pháp, góp phần đưa Hiến pháp vào cuộc sống..”.

Tại buổi lễ, đồng chí Phan Chí Hiếu, Thứ trưởng Bộ Tư pháp, Trưởng Ban tổ chức cuộc thi viết “Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” Trung ương đánh giá Bộ Công an đã tích cực tổ chức triển khai thực hiện Ngày Pháp luật và cuộc thi viết “Tìm hiểu Hiến pháp 2013”. Trong hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam đã xuất hiện hiều mô hình hay, cách làm hiệu quả, sáng tạo. Cuộc thi viết được tổ chức bài bản, khoa học, chặt chẽ, thu hút được đông đảo cán bộ, chiến sỹ tham gia.

Thượng úy Đào Đình Hiếu - người giành giải Nhất phát biểu tại cuộc thi.

Thứ trưởng Phan Chí Hiếu cũng vui mừng thông báo, 20 bài dự thi của Bộ Công an gửi về chấm vòng chung khảo ở Trung ương đều có chất lượng tốt, được đánh giá cao. Ban tổ chức đã công nhận trao 1 giải A cho Ban tổ chức cuộc thi của Bộ Công an cùng 10 giải cá nhân cho các bài dự thi trong đó có 1 giải nhất, 2 giải nhì và 3 giải ba, 4 giải khuyến khích.

Nguyễn Hương