Chủ đề của Ngày Pháp luật năm 2015 là “Thực hiện Hiến pháp và pháp luật góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; bảo vệ quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân”.

Lễ Hưởng ứng Ngày Pháp luật nước CHXHCN Việt Nam, tổng kết và trao giải cuộc thi viết “Tìm hiểu Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam” dưới sự chủ trì của Bộ Tư pháp sẽ được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1 của Đài Truyền hình Việt Nam và phát thanh trực tiếp trên sóng của Đài Tiếng nói Việt Nam vào ngày 9/11.

Nguyễn Hương