Cụ thể, Bộ Công Thương nêu rõ: Ngày 26-12-2014, Bộ Công Thương đã ban hành quyết định phê duyệt Chương trình Xúc tiến thương mại quốc gia năm 2015, theo đó, Vụ Thị trường châu Âu được giao nhiệm vụ chủ trì tổ chức đoàn xúc tiến thương mại tại Đức và Ba Lan trong năm 2015. Theo quy định, Vụ Thị trường châu Âu đã đăng thông tin mời các doanh nghiệp tham gia.

Đến ngày 29-10-2016, có 19 doanh nghiệp đăng ký theo thư mời tham gia Đoàn xúc tiến thương mại. Vụ Thị trường châu Âu rà soát lại và chỉ lấy 16 doanh nghiệp và ngày 13-11-2015 đã ban hành quyết định thành lập Đoàn.

Ngày 16-11-2015, lãnh đạo Vụ Thị trường châu Âu đã ký công hàm gửi Đại sứ quán Đức tại Hà Nội thông báo danh sách chính thức của Đoàn. “Bộ Công Thương xin khẳng định: Quyết định thành lập Đoàn xúc tiến thương mại tại Đức và Ba Lan không có tên các cá nhân được cho là lợi dụng đoàn xúc tiến thương mại trốn sang Đức như đã được đề cập trên Báo” -  Bộ này nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, Bộ Công Thương cũng cho biết Đoàn xúc tiến thương mại đã hợp tác đầy đủ và cung cấp các thông tin liên quan cho Cơ quan Công an khẳng định Đoàn không liên quan đến việc các cá nhân trốn ở lại.

Được biết, vụ việc liên quan đến 3 cá nhân là doanh nghiệp bên ngoài Bộ. Đáng chú ý, mặc dù khẳng định quyết định thành lập đoàn Xúc tiến thương mại tại Đức và Ba Lan không có tên các cá nhân trên, nhưng trong công hàm ngày 16-11-2015 của lãnh đạo Vụ Thị trường châu Âu ký gửi Đại sứ quán Đức tại Hà Nội thông báo danh sách chính thức của Đoàn vẫn có nội dung “3 cá nhân không được duyệt tham gia Đoàn phải tự chịu trách nhiệm về chuyến công tác của mình (nếu có)”. Công hàm này được chuyển trực tiếp tới Đại sứ quán Đức trước khi phía Đức cấp visa.

Vũ Hân