Phát biểu khai mạc, đồng chí Vương Đình Huệ, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành uỷ Hà Nội nhấn mạnh, Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ TP Hà Nội là sự kiện chính trị có ý nghĩa rất quan trọng đối với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô.

Đồng chí Vương Đình Huệ đề nghị các đại biểu dự Đại hội nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung trí tuệ, phát huy cao nhất vai trò đại diện ý chí, nguyện vọng của các cấp ủy đảng và hơn 45 vạn đảng viên trong toàn Đảng bộ TP, tích cực đóng góp vào thành công của Đại hội.

Bí thư Thành uỷ Hà Nội phát biểu tại phiên trù bị.

Bí thư Thành uỷ Hà Nội khẳng định, việc bầu Ban Chấp hành Đảng bộ TP khóa XVII và đoàn đại biểu dự Đại hội XIII của Đảng là một nội dung đặc biệt quan trọng của Đại hội. Đề án nhân sự do Ban Chấp hành Đảng bộ TP khóa XVI chuẩn bị theo đúng quy trình 5 bước, đảm bảo dân chủ, công tâm, khách quan, minh bạch; được các cơ quan chức năng và Ban Thường vụ Thành ủy thẩm tra kỹ lưỡng và phê duyệt. 

Bí thư Thành ủy Hà Nội nhấn mạnh, Ban Chấp hành Đảng bộ TP nhiệm kỳ 2020 - 2025 phải đặc biệt coi trọng chất lượng, có cơ cấu và số lượng hợp lý; Tiêu biểu về bản lĩnh chính trị, trí tuệ, phẩm chất, uy tín, thực sự trong sạch, vững mạnh, có năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu cao, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo trong tình hình mới, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội được thông qua.

“Các đại biểu cần bám sát đề án công tác nhân sự, cân nhắc kỹ lưỡng, đặc biệt quan tâm những tiêu chí quan trọng để lựa chọn những cán bộ thực sự tâm huyết, năng động, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Luôn đặt lợi ích chung của Đảng, của nhân dân lên trên hết, không tham nhũng, tiêu cực, chạy chức, chạy quyền; Không có biểu hiện suy thoái, tiêu cực; không cục bộ, địa phương chủ nghĩa. Trong quá trình chuẩn bị tiến tới Đại hội, đại biểu nào bộc lộ những nhận thức, việc làm không đúng đắn, không phù hợp thì chúng ta kiên quyết không lựa chọn, không giới thiệu”, đồng chí Vương Đình Huệ nhấn mạnh. 

Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ TP Hà Nội là sự kiện chính trị có ý nghĩa rất quan trọng đối với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô.

Theo Bí thư Hà Nội, những cán bộ được lựa chọn phải thực sự tiêu biểu về bản lĩnh chính trị, phẩm chất, đạo đức, lối sống, năng lực hoàn thành nhiệm vụ được giao, khả năng quy tụ tập hợp, đoàn kết cán bộ, đảng viên và nhân dân; Có uy tín trong tổ chức đảng và trong nhân dân. 

Đồng thời, chú trọng phát hiện, lựa chọn những cán bộ có đức, có tài, có uy tín, có triển vọng thông qua hành động thực tiễn, nhất là cán bộ trẻ, cán bộ nữ. Bí thư Hà Nội cũng lưu ý việc chủ động phòng ngừa, cảnh giác, ngăn chặn, đấu tranh, không để tác động, chi phối bởi những thông tin giả, không chính thức, thông tin xấu độc, có dụng ý bịa đặt, xuyên tạc trong dư luận và trên mạng xã hội. N.Y